Země na talíři – O festivalu » Jíme Jinak

O festivalu

Festival Země na talíři organizuje analytické centrum Glopolis už od roku 2010. Od té doby se festival podíval do Prahy, Ostravy, Olomouce i do dalších regionálních měst. Vždy přináší v premiérovém promítání snímky z celého světa, které opatří i českými titulky. Tento festival je v České republice unikátní, jelikož jako jediný pro místní diváky odhaluje provázanost spotřeby a produkce potravin a vzorců konzumní kultury současné společnosti se stavem životního prostředí, změnou klimatu, udržitelným rozvojem a naším zdravím. Na podzim 2018 plánujeme v kinech zorganizovat jeho osmý ročník, jste srdečně zváni!

Proč je téma potravin důležité?

Dnešní společnost čelí řadě výzev, které je nezbytně nutné aktivně řešit. Jedná se například o klimatickou změnu, rychlý růst populace, vyčerpávání přírodních zdrojů a znečišťování životního prostředí. Všechny tyto problémy přímo či nepřímo souvisí s produkcí a spotřebou potravin. Dnešní industriální podoba zemědělství a produkce potravin může za rozsáhlé odlesňování, erozi a desertifikaci, eutrofizaci vod i kritické snižování biodiverzity. Má také na svědomí vypouštění více skleníkových plynů, které způsobují globální oteplování, než dopravní sektor. Navíc rychle vyčerpává klíčové přírodní zdroje, jako jsou ropa, orná půda či voda. Lidská práva místních komunit jsou často hrubě porušována, například násilnými zábory půdy, za kterými stojí mohutné investice do této komodity. Řešení však existují a řada z nich je dokonce přímo na dosah každému z nás! Jsme tudíž moc rádi, že jste zavítali na letošní online festival, který vám umožní se dozvědět více o jednom z klíčových faktorů budoucího lokálního, ale i globálního rozvoje.

Napište nám

Pokud vás téma zaujalo nebo byste nám rádi něco sdělili, navštivte www.zemenataliri.cz nebo zkontaktujte koordinátorky festivalu na festival@glopolis.org.

Pošli pozvánku zdarma svým známým na Facebooku. Měli by také vědět, co se děje.

Pořadatelé

      

Finančně podpořili

Festival se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí

Partneři festivalu

            

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR, Velvyslanectví USA v ČR a z prostředků Hlavního města Prahy. Obsah je v odpovědnosti Glopolis, o.p.s., a nemusí vyjadřovat stanovisko sponzorů.

100% ZDARMA

Online festival ekologických filmů je celý naprosto zdarma! Jak je to možné, když posbírat informace, natočit filmy, sestříhat je a přinést až k vám, divákům, zabralo spoustu úsilí mnoha lidí? Pořadatele projektu považují sdělení filmů za natolik zásadní, že se rozhodli je sdílet zdarma – zkrátka musíte vědět, co se opravdu děje.

Jíme Jinak