Osobnost » Jíme Jinak

Osobnost

Jan Ámos Komenský IV.

Jan Ámos Komenský IV.

Honza Jícha, Děti

Máte doma miminko, batole nebo předškoláka a pilným studiem nejmodernějších alternativních výchovných směrů se snažíte přijít na to, jak z něj vychovat co možná harmonickou osobnost? A napadlo vás někdy otevřít Komenského Informatorium školy mateřské? Tam byste totiž zjistili, že všechna tzv. modernost a zdravá alternativa byla podstatou jeho návodů už v 17. století.Čtěte více

Jan Ámos Komenský III.

Jan Ámos Komenský III.

Honza Jícha, Děti

Máte doma miminko, batole nebo předškoláka a pilným studiem nejmodernějších alternativních výchovných směrů se snažíte přijít na to, jak z něj vychovat co možná harmonickou osobnost? A napadlo vás někdy otevřít Komenského Informatorium školy mateřské? Tam byste totiž zjistili, že všechna tzv. modernost a zdravá alternativa byla podstatou jeho návodů už v 17. století.Čtěte více

Jan Ámos Komenský II.

Jan Ámos Komenský II.

Honza Jícha, Děti

Máte doma miminko, batole nebo předškoláka a pilným studiem nejmodernějších alternativních výchovných směrů se snažíte přijít na to, jak z něj vychovat co možná harmonickou osobnost? A napadlo vás někdy otevřít Komenského Informatorium školy mateřské? Tam byste totiž zjistili, že všechna tzv. modernost a zdravá alternativa byla podstatou jeho návodů už v 17. století.Čtěte více

Jan Ámos Komenský I.

Jan Ámos Komenský I.

Honza Jícha, Magazín Zrnění

V našem seriálu o velikánech, jejichž učení těsně souvisí s makrobiotikou, jsme se dostali i k největšímu učiteli českých dějin.Čtěte více

Svatá Anežka Česká

Svatá Anežka Česká

Honza Jícha, Magazín Zrnění

Sv. Anežka Česká bývá nejčastěji zobrazována v řeholním rouše s korunkou na hlavě, ale  také v královském hermelínu. Můžeme ji však vidět i bez královských atributů pouze s ubožákem u nohou a s modelem kostela v ruce. Na výjevech nejčastěji ošetřuje nemocné, uděluje almužnu či sytí hladové. Podívejme se, jak se její život a osobnost zrcadlí v historických souvislostech, autobiografii a religiózních aktivitách, v článku Lenky Čablové.Čtěte více

Tomáš Garrigue Masaryk IV.

Tomáš Garrigue Masaryk IV.

Honza Jícha, Magazín Zrnění

Pokusím se nyní v závěru vyslovit, čím může být Masarykovo obrodné dílo poučné konkrétně pro nás, kteří jsme si zvolili životní cestu přirozenosti a tradice. Zkusme vystoupit o stupeň výše, pominout na chvíli zřejmý fakt, že Masaryk mluvil o národě, kdežto my mluvíme o jídle či životním stylu, a vyhledat paralely. Masaryk byl totiž ve svém úsilí vesměs úspěšný, a přitom výchozí pozici měl obdobnou jako my dnes. Čtěte více

Tomáš Garrigue Masaryk III.

Tomáš Garrigue Masaryk III.

Honza Jícha, Magazín Zrnění

Posledně jsme dospěli až k tvrzení, že T. G. Masaryka lze svým způsobem považovat za představitele dobové makrobiotiky. Čtěte více

Tomáš Garrigue Masaryk II.

Tomáš Garrigue Masaryk II.

Honza Jícha, Magazín Zrnění

Posledně jsme začali a skončili u Masarykovy celoživotní „vůle k pravdě“, jak ji nazval F. X. Šalda, a zmínili jsme také procesy mytizace, antimytizace a demytizace, jimž byl náš první prezident v rychlém sledu podroben. Čtěte více

Tomáš Garrigue Masaryk I.

Tomáš Garrigue Masaryk I.

Honza Jícha, Magazín Zrnění

Náš seriál o význačných osobnostech, jak je již delší dobu zřejmo, se nespecializuje na průkopníky makrobiotiky a kuchaře, protože to bychom byli brzy hotoví, a zároveň nemá za cíl stát se vyčerpávajícím naučným slovníkem. Postavy, které si z blízké či dávné minulosti vybíráme, v sobě nějakým způsobem zahrnují proslulost v jistém oboru, ale také zásadní podíl celostního, zdravého myšlení v tom smyslu, v jakém po něm volá moderní doba, a ukazuje se, že i téma jídla a životosprávy se u každého z těchto jedinců chtě nechtě nějak reflektuje.Čtěte více

Hésiodos (3. část)

Hésiodos (3. část)

Honza Jícha, Magazín Zrnění

První evropský básník, který prokazatelně žil, napsal neuvěřitelně pronikavé dějiny lidstva rozdělené na pět epoch. Že v jejich definici hrála důležitou roli strava, nás asi nepřekvapí. Mimo jiné se od něj také dozvídáme o původu všech nemocí.Čtěte více

Jíme Jinak