Osobnost » Jíme Jinak

Osobnost

Jan Ámos Komenský VI.

Jan Ámos Komenský VI.

Honza Jícha, Duchovní zdraví

Duševní velikáni celého světa mají jednu společnou nevýhodu: všichni je znají, ale nikdo je nečte. Totéž lze říci i o J. A. Komenském, z jehož díla zůstal školní četbou prakticky jen Labyrint světa a ráj srdce. Přitom na jeho práci pedagogické stojí moderní školství celého západního světa. Čtěte více

Jan Ámos Komenský V.

Jan Ámos Komenský V.

Honza Jícha, Duchovní zdraví

Duševní velikáni celého světa mají jednu společnou nevýhodu: všichni je znají, ale nikdo je nečte. Totéž lze říci i o J. A. Komenském, z jehož díla zůstal školní četbou prakticky jen Labyrint světa a ráj srdce. Přitom na jeho práci pedagogické stojí moderní školství celého západního světa. Čtěte více

Jan Ámos Komenský IV.

Jan Ámos Komenský IV.

Honza Jícha, Děti

Máte doma miminko, batole nebo předškoláka a pilným studiem nejmodernějších alternativních výchovných směrů se snažíte přijít na to, jak z něj vychovat co možná harmonickou osobnost? A napadlo vás někdy otevřít Komenského Informatorium školy mateřské? Tam byste totiž zjistili, že všechna tzv. modernost a zdravá alternativa byla podstatou jeho návodů už v 17. století.Čtěte více

Jan Ámos Komenský III.

Jan Ámos Komenský III.

Honza Jícha, Děti

Máte doma miminko, batole nebo předškoláka a pilným studiem nejmodernějších alternativních výchovných směrů se snažíte přijít na to, jak z něj vychovat co možná harmonickou osobnost? A napadlo vás někdy otevřít Komenského Informatorium školy mateřské? Tam byste totiž zjistili, že všechna tzv. modernost a zdravá alternativa byla podstatou jeho návodů už v 17. století.Čtěte více

Jan Ámos Komenský II.

Jan Ámos Komenský II.

Honza Jícha, Děti

Máte doma miminko, batole nebo předškoláka a pilným studiem nejmodernějších alternativních výchovných směrů se snažíte přijít na to, jak z něj vychovat co možná harmonickou osobnost? A napadlo vás někdy otevřít Komenského Informatorium školy mateřské? Tam byste totiž zjistili, že všechna tzv. modernost a zdravá alternativa byla podstatou jeho návodů už v 17. století.Čtěte více

Jan Ámos Komenský I.

Jan Ámos Komenský I.

Honza Jícha, Magazín Zrnění

V našem seriálu o velikánech, jejichž učení těsně souvisí s makrobiotikou, jsme se dostali i k největšímu učiteli českých dějin.Čtěte více

Svatá Anežka Česká

Svatá Anežka Česká

Honza Jícha, Magazín Zrnění

Sv. Anežka Česká bývá nejčastěji zobrazována v řeholním rouše s korunkou na hlavě, ale  také v královském hermelínu. Můžeme ji však vidět i bez královských atributů pouze s ubožákem u nohou a s modelem kostela v ruce. Na výjevech nejčastěji ošetřuje nemocné, uděluje almužnu či sytí hladové. Podívejme se, jak se její život a osobnost zrcadlí v historických souvislostech, autobiografii a religiózních aktivitách, v článku Lenky Čablové.Čtěte více

Tomáš Garrigue Masaryk IV.

Tomáš Garrigue Masaryk IV.

Honza Jícha, Magazín Zrnění

Pokusím se nyní v závěru vyslovit, čím může být Masarykovo obrodné dílo poučné konkrétně pro nás, kteří jsme si zvolili životní cestu přirozenosti a tradice. Zkusme vystoupit o stupeň výše, pominout na chvíli zřejmý fakt, že Masaryk mluvil o národě, kdežto my mluvíme o jídle či životním stylu, a vyhledat paralely. Masaryk byl totiž ve svém úsilí vesměs úspěšný, a přitom výchozí pozici měl obdobnou jako my dnes. Čtěte více

Tomáš Garrigue Masaryk III.

Tomáš Garrigue Masaryk III.

Honza Jícha, Magazín Zrnění

Posledně jsme dospěli až k tvrzení, že T. G. Masaryka lze svým způsobem považovat za představitele dobové makrobiotiky. Čtěte více

Tomáš Garrigue Masaryk II.

Tomáš Garrigue Masaryk II.

Honza Jícha, Magazín Zrnění

Posledně jsme začali a skončili u Masarykovy celoživotní „vůle k pravdě“, jak ji nazval F. X. Šalda, a zmínili jsme také procesy mytizace, antimytizace a demytizace, jimž byl náš první prezident v rychlém sledu podroben. Čtěte více

Jíme Jinak