Lidé, Seznámím se

Kathy

43 let, 2 děti, koníčky: zdravý životní styl, jóga, vaření, zahrada, soběstačnost v zásobování, zero-waste, koně, ekologie, stravujeme se a léčíme se jinak; ráda se seznámím s někým, kdo přemýšlí a stravuje se JINAK :-)