Všeobecné, platební a storno podmínky pro semináře a kurzy

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasíte odesláním vyplněné přihlášky se zpracováním Vašich osobních údajů. Odesláním registrace taktéž vyjadřujete souhlas s níže uvedenými podmínkami. 

Zrušení kurzu nebo objednávky

V případě nenaplnění kapacity může být pobyt zrušen, v takovém případě Vám budou veškeré platby vráceny v plné výši. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany organizátora i účastníka pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení doručeno organizátorovi.

Platební podmínky

  • Kurzovné je potřeba uhradit do 5 dnů od registrace na kurz.
  • Platba se posílá na účet číslo 593911052/5500, jako variabilní symbol uveďte váš mobilní telefon, do poznámky uveďte jméno účastníka a termín kurzu.
  • Tímto bude vaše místo na kurzu potvrzeno. V obráceném případě bude vaše místo postoupeno dalším zájemcům.
  • Ubytování, strava pro doprovod a děti se hradí na místě v hotovosti.

 Storno podmínky 

  • Zrušení rezervace 30 a více dní před termínem kurzu => vrátíme vám 90% ze zaplacené částky
  • Zrušení rezervace 21 až 29 dní před termínem kurzu => vrátíme vám 70% ze zaplacené částky
  • Zrušení rezervace 14 až 20 dní před termínem kurzu => vrátíme vám 50% ze zaplacené částky
  • Zrušení rezervace 7 až 13 dní před termínem kurzu => vrátíme vám 25% ze zaplacené částky
  • Zrušení rezervace méně než 7 dní před termínem kurzu => vrátíme vám 0% ze zaplacené částky

Pokud se nemůžete kurzu zúčastnit a platba by vám propadla, můžete za sebe poslat náhradníka. Vaše rezervace na kurzu je přenosná na jinou osobu.