Duchovní zdraví » Jíme Jinak

Duchovní zdraví

O moudrosti

O moudrosti

Honza Jícha, Duchovní zdraví

Nechali jsme tentokrát promlouvat starozákonního Kazatele na téma pomíjivosti lidské moudrosti a citáty z různých míst jeho knihy vhodně doplňují základní myšlenku tématu vzdělání.Čtěte více

O učení a hledání životní cesty

O učení a hledání životní cesty

Honza Jícha, Duchovní zdraví

Dva krátké zenové příběhy osvětlí téma učení a seberozvoje z úplně jiné stránky.Čtěte více

Od Adama

Od Adama

Honza Jícha, Duchovní zdraví

Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk). Gn 5, 1-2Čtěte více

Jan Ámos Komenský VI.

Jan Ámos Komenský VI.

Honza Jícha, Duchovní zdraví

Duševní velikáni celého světa mají jednu společnou nevýhodu: všichni je znají, ale nikdo je nečte. Totéž lze říci i o J. A. Komenském, z jehož díla zůstal školní četbou prakticky jen Labyrint světa a ráj srdce. Přitom na jeho práci pedagogické stojí moderní školství celého západního světa. Čtěte více

Jan Ámos Komenský V.

Jan Ámos Komenský V.

Honza Jícha, Duchovní zdraví

Duševní velikáni celého světa mají jednu společnou nevýhodu: všichni je znají, ale nikdo je nečte. Totéž lze říci i o J. A. Komenském, z jehož díla zůstal školní četbou prakticky jen Labyrint světa a ráj srdce. Přitom na jeho práci pedagogické stojí moderní školství celého západního světa. Čtěte více

Energie stvoření

Energie stvoření

Honza Jícha, Duchovní zdraví

Jak si vyložit původ člověka v biblickém pojetí? Neskrývá se v tradovaném příběhu třeba i návod na prožívání našeho dneška?Čtěte více

Energie stromu ve feng-shui

Energie stromu ve feng-shui

Honza Jícha, Duchovní zdraví

Jednou ze základních věcí ovlivňujících naši přítomnost je zcela jistě náš životní prostor, ve kterém trávíme většinu svého pozemského času. Tento prostor nás může uzdravovat a povznášet, nebo oslabovat a drtit. Stejně jako u stravy, duchovna, myšlení či životního stylu i tady máme na výběr. Dávní alchymisté a mystikové nám zanechali neuvěřitelný soubor znalostí o harmonizaci životního prostoru a práci s jeho energií. Všechny tyto informace jsou obsaženy v umění FENG SHUI, o němž v pětidílném seriálu psal do Zrnění odborník na tuto tematiku ing. Dušan Bláha. Čtěte více

Podobenství o fíkovníku

Podobenství o fíkovníku

Honza Jícha, Duchovní zdraví

O čem že mluví všechny ty početné biblické pasáže o fíkovnících? Jistě nepůjde jen o ovoce…Čtěte více

Žluté nebezpečí?

Žluté nebezpečí?

Honza Jícha, Duchovní zdraví

V tomto textu se podíváme na samé základy čínské kultury a vyhledáme v nich styčné body s naším prostředím. Čtěte více

Křesťanství a tao aneb odkaz Kristova milosrdenství versus filosofie taoismu

Křesťanství a tao aneb odkaz Kristova milosrdenství versus filosofie taoismu

Honza Jícha, Duchovní zdraví

Nesnadno se mi četl tento článek při přípravě k publikaci na webu - přesně sedm let od jeho vzniku a pouhé dva týdny poté, co jeho autorka PhDr. Lenka Čablová v mladém věku nečekaně opustila tento svět. Její náhlý odchod však dává novou sílu oněm upřímným slovům, kterými se tehdy snažila formulovat vztah dvou vzdálených učení, jež si společně našla cesta do jejího nitra a po celá léta, co jsem ji znal, v něm harmonicky koexistovala.Čtěte více

Jíme Jinak