Usmívání se

131
8

Neusmívám se moc?

Nevím, proč máme my Češi s úsměvem stále takový problém. Sama se usmívám ráda a často, kdykoliv je k tomu možnost. A možnost je vždy.