Někdo očkovat své děti chce, někdo ne. Někdo chce očkovat dítě později s větší tělesnou hmotností a jiný chce lepší vakcínu nebo individuální očkovací plán. Všichni by měli mít možnost si vybrat, jakou formou se o zdraví svých dětí postarají. V naší zemi se ještě stále na očkování hodně tlačí. Byznys nohdy převládá nad rozumem a zdravím dětí. Očkují se i děti, pro které je očkování velmi riskantní. Mnoho rodičů po poškození očkováním už své děti nechtějí očkovat vůbec. Ale teď, pokud projde novela zákona, jim hrozí vysoká pokuta. Je potřeba jednat, protože už šla do druhého čtení. Ať očkovat chcete nebo nechcete, nezavřete si možnost si to časem rozmyslet. Vznikla petice, kterou můžeme ukázat vůli občanů a ovlinit uvažování poslanců právě v souvislosti s očkováním.

Očkování je velké témaočkování

O očkování, jeho výhodách, nevýhodách a rizicích jste se mohli mnoho dozvědět jak v rozhovorech s MUDr. Elekovou (první, druhý), tak s Martinou Suchánkovou v Klubu Jíme Jinak (první, druhý). Nebezpečí očkování dokumentují i vaše zkušenosti na kurzech, komentářích a v psaných příbězích. Očkování je velké téma a novopečení rodiče jsou většinou zcela bez informací. Když začnou hledat, narazí na mnoho velmi protichůdných informací, v hlavě mají chaos a neví, jak se rozhodnout. Ale ono možná nebude co rozhodovat.

Budete očkovat nebo…!

Je v podstatě jedno, jaký je váš postoj k očkování. Pokud bude schválena novela zákona, nebudete si moci vybírat. A pokud se nepodvolíte očkovacímu kalendáři, riskuteje likvidační pokutu. Problém by se tak v blízké budoucnosti mohl týkat jak rodin, které třeba ze zdravotních důvodů dítě očkovat nechtějí, tak školek, škol, organizátorům táborů a praktických lékařů.Více si můžete přečíst v níže přiložené tiskové zprávě Rozalia, které se očkování, jeho zdravotním dopadům  a příslušné legislativě věnuje už řadu let.

Co můžeme dělat

Na Rýžovém plese jsme se bavily s Táňou Fischerovou o tom, zda takto nehorázný zákon může být schválen. Byly jsme v klidu: „Tohle přeci ve svobodné zemi nemůže projít. I ten, kdo děti chce očkovat, tohle přece nemůže přijmout,“ bavily jsme se s ní. „Ale kdepak, jde to do druhého čtení, oni to schválí. A jak to jednou schválí, už to vrátit zpátky jentak nepůjde.“ Chvíli jsme si vysvětlovaly, jak funguje schvalování novel a zákonů a na nás padla deprese. „Co máme dělat?“ ptaly jsme se. „Udělejte demonstraci, jděte do ulic, jděte za poslanci, pište jim, volejte jim, sepište petici. Cokoli.“ A tak jsme se spojily s Rozaliem a vyzýváme vás k činu. Pište, volejte, podepisujte, pokud vám není jedno, co, kdo a kdy bude píchat do vašich dětí.

Abychom si rozumněli – nemyslíme si, že je potřeba zcela zrušit očkování, na to naše společnost ještě není připravena. Žiejme ve strachu a máme pocit, že očkování je pojistkou proti kdečemu. Nemáme dost informací a dost odvahy. Nicméně myslíme si, že je nutné zachovat svobodu v rozhodování rodičů v péči o jejich děti. Kdo očkovat nechce, aby nemusel, kdo chce očkovat jindy a jinak, aby mohl.

Poslanci netuší

Od Martiny Suchánkové víme, že rodiče, které mají děti po očkování poškozené, osobně obcházejí poslance a ti se nestačí divit, co všechno očkování může způsobit. A taky, že vůle neočkovat svoje děti není jen otázkou několika málo vyšinutých aletrantivních rodičů.

Snad je ještě čas pohnout myšlením našich zákonodárců. Kdo nechce být manipulován, může podepsat petici proti represivnímu přístupu k očkování zde. Aktuální dění kolem novely můžete sledovat přímo pod peticí v článcích Martiny Suchánkové z Rozalia.

Tisková zpráva Rozalio

Praha 23. února 2015

Tisíce občanů vyjadřují nespokojenost

Objemná a kontroverzní novela zákona na ochranu veřejného zdraví prošla zdravotním výborem téměř beze změn, resp. nikdo ze členů výboru žádné úpravy nenavrhl. Nutnost změny však dokládá téměř 9 tisíc podpisů, které se jen za 10 dnů shromáždily pod peticí proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování. Petice mimo jiné požaduje, aby stát převzal zodpovědnost za nežádoucí účinky očkování nebo zrušil likvidační pokuty navrhované k nepřímému vynucování povinného očkování.

„Nezbylo než spustit petici, abychom vyjádřili naléhavost situace a rozsah dotčených občanů,“ uvedla Martina Suchánková ze spolku ROZALIO „Ministerstvo zdravotnictví spolu se zdravotním výborem přislíbily širokou diskuzi, ale nedošlo k ní ani náznakem. Místo toho je už novela posunuta k projednání do Poslanecké sněmovny. Zdravotnímu výboru jsme dodali pozměňovací návrh, který vůbec nevzal v potaz. Domníváme se, že někomu jde o to, aby se novela zákona rychle a potichu schválila,“ dodává Suchánková.

Celosvětově stoupá počet neurologických a imunologických poruch u dětí. Vědecké studie hovoří o koktejlovém efektu mnoha vlivů, včetně očkování. Statistické údaje dokládají stoupající nemocnost se vzrůstajícím počtem očkování v dětském věku. V USA, kde se během prvních let života očkuje proti 14 nemocem 49 vakcínami, je procento neurologických a imunologických poruch nejvyšší (alergie, ekzémy, astma, autoimunitní onemocnění, autismus, poruchu učení, pozornosti,epilepsie aj).  V západní Evropě, zejména ve skandinávských zemích, se očkokuje méně, později a převážně dobrovolně, je také výskyt imunologických a neurologických postižení je zde nejnižší. Povinný český očkovací kalendář se naopak postupně rozrůstá a s očkováním se začíná dříve.

Argumentace ministerstva, že novelizací se vlastně nic nemění a ještě dochází ke zmírnění pokut, není na místě. Nově konkretizované likvidační pokuty jasně ohrožují a zastrašují konkrétní subjekty. Navíc zákon nově zamezí možnosti zajistit péči o dítě mladší tří let, a to nejen v jeslích, ale i v mateřských klubech a v hlídacích koutcích. To nemá obdoby v žádném z našich sousedních států.

„Fakt, že zákon již mnohá omezení a represivní opatření obsahoval i před novelizací, neznamená, že není potřeba se jím zabývat. Úprava je nutná, chceme-li se řadit mezi vyspělé evropské státy, nejen geograficky.“ dodává Martina Suchánková „Nespokojenost občanů nelze donekonečna přehlížet.“

Petice je k podpisu zde, kde jsou bližší informace o návrhu zákona.

Kontakt:                       

Martina Suchánková

předsedkyně spolku ROZALIO

rozalio@rozalio.cz

605 214 798

Komu a za co budou hrozit pokuty?

 • Mateřským školám a nově i provozovatelům tzv. dětských skupin a osobám provozujícím péči o děti do 3 let věku (fyzickým osobám na základě živnosti, právnickým osobám i bez podnikatelského oprávnění – tedy i neziskovým mateřským centrům nebo hlídacím klubům) bude hrozit pokuta až 500.000 Kč za přijetí dítěte, které není kompletně naočkované – § 50, § 92k odst. 4 a odst. 6 písm. d);
 • Školám, organizátorům škol v přírodě, dětských táborů a dalších zotavovacích akcí bude hrozit pokuta až 100.000 Kč za vyslání nebo přijetí dítěte, které není kompletně naočkované, a za nesplnění povinnosti pořídit výpisy z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a následně je uchovat po dobu 6 měsíců od skončení akce – § 9 odst. 1 písm. a), § 92d odst. 3 písm. b) a odst. 7 písm. b);
 • Praktickým dětským lékařům za nesplnění povinnosti provést povinné očkování bude hrozit pokuta až 1.000.000 Kč a za nesdělení informací hygienické stanici o jménu a bydlišti pacienta a datu a druhu jeho očkování či trvalé kontraindikaci až 100.000 Kč – § 45 odst. 2, § 51 odst. 1 písm. b), § 92k odst. 2 písm. c) a f) a odst. 6 písm. a), b).

 

ROZALIO je spolek rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví našich dětí a pocit zodpovědnosti za ně. Problematika očkování s těmito otázkami bezprostředně souvisí. Vzhledem ke stávající právní úpravě očkování i převažujícímu postoji zúčastněných institucí podle nás zatím chybí věcná diskuse na toto téma a možnost diferencovaného, informovaného a individuálního rozhodování rodičů o očkování svých dětí. Usilujeme o zprostředkování všestranných informací o problematice očkování, abychom mohli podpořit rodiče v jejich zodpovědném rozhodování v otázkách zdraví jejich dětí. Vytváříme prostor pro věcnou diskusi o problematice očkování. Snažíme se ovlivnit právní úpravu očkování v ČR tak, aby konečné slovo v rozhodování o očkování dětí měli rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte, tak jak to odpovídá mezinárodním úmluvám, kterými je ČR vázána. Uznáváme přitom význam očkování a jeho reálný přínos v boji s infekčními chorobami. Více informací naleznete na www.rozalio.cz.

 

 

 

Hubneme do plavek online: Shoďte 5 kg za 14 dnů

Neuvěřitelných 145 komentářů. Jak to vidíte vy? Napište komentář.

 1. Jo, tyhle kecy proti očkování můžou mít rodiče jen proto, že ostatní děti jsou očkované a těm jejim tak téměř nic nehrozí. Ale že jejich děti ohrožují ostatní, je nezajímá.

  • Davide, není to takhle jednoduché jak píšete. Kdyby bylo, pak by vaše děti ohrožoval i veškerý personál, který se kolem dětí pohybuje, učitelé, vychovatelé… všichni tito dospělí už dávno nejsou na nic očkovaní, protože očkování nepůsobí doživotní imunitu, jako prodělaná nemoc, ale jen 10 – 15 let.

   • Může mi někdo vysvětlit, jak neočkovaný může ohrozit očkované, když ti jsou přece očkovaní, aby je ti neočkovaní nemohli ohrozit😄 přece pokud jsem očkovaná proti neštovicím, nemocný s neštovicemi mě nemůže ohrozit

  • Ještě je otázka. Davide, jakého ohrožení se vlastně obáváte. Moji kamarádi (očkovaní) teď prodělali v dospělém věku jedni neštovice a jedni příušnice. Bylo to pro ně šílené, špatně to snášeli, 14 dní neschopenka, horečky, antibiotika. Oproti tomu neočkované děti tyto nemoci zvládají velmi dobře, mám konkrétní zkušenosti, vlastně ani nejsou nějak extra nemocné, jeden den horečka a únava na spánek, pár dní pupínky a hotovo. Imunita navěky posílená proti neštovicím. V dospělém věku, když už by to mohli špatně snášet, u některých nemocí hrozí neplodnost apod., už jim to nehrozí. Výhoda, o které píšou celostní knihy, je že se při těchto tzv. dětských nemocech eliminují různé přebytky z prenatálních dob. Např. spalničky prý pomohou spálit jangovou energii nasbíranou z těhotstnství. Když ji neproděláme, snáz dojdeme s věkem k rakovině, protože spalničky spálí nemocné buňky atd. Takže čeho se vlastně bojíme. Že dítě prodělá nějaké dětské nemoci? Je to důvod očkovat ho a zatížit imunitu a riskovat to vše, co se po očkování stává? Nehrozí pak dítěti mnoho dalších běžných nemocí, na které už jeho poškozená imunita stačit nebude? Od mých dětí nikdo nic nechytí, protože jsou zdravé. Nešíří tedy chřipky apod.

  • Aktuální zkušenost, kdy můžu potvrdit, že očkování nefunguje na 100 procent. Ve školce byly neštovice a jedna paní, která je neprodělala v dětsví, se před 7 lety nechala naočkovat. Minulý týden je chytla od svých dětí. Abych doplnila všechny informace, ta paní bydlí u nás v domu, takže to nemám někde převzaté z netu. Jelikož jí zaměstnavatel pohrozil vyhazovem v případě neschopnopsti, tak normálně chodí do práce. Pupínky má jen na zádech, sice ji šíleně svědí, ale nechce se nechat vyhodit. Tak do ohrožuje vaše proočkovaně ratolesti? Vidíte, že to může být úplně jinak.

   • Díky za zušenost, Ivano. Je to přesně tak. Bojíme se toho, čím nás straší média a nebojíme se opravdových rizik, protože je ani nejsme schopni uvidět.

 2. Jak dobře snáší vaše okolí neočkování a změnu jídla? Také je to u vás takový problém..??
  Dle tchýně jsem se mateřstvim zblaznila…už prý jen čeká až nazuju kristusky, dlouhou sukni, dřevěný korále a ditě budu tahat ve vaku.. a co…bylo by to docela vtipný…omezenost je nekonečná..také tak bojujete??…nejhorší je, že se bojím dát dítě tchýni hlídat(prozatím jediný volný člověk v okolí ) abych se nevrátila a nebylo naočkované ( při jejím zmatku, je schopná běžet do nemocnice s odřeným kolenem a nechat dítě naočkovat proti tetanu )..nebo představa, že mi jí nacpe sladkostma…

  • Ahoj, ja si myslela, ze uz to rodina akceptovala a je to na dobre ceste. Jenomze kvuli nedavnemu zanetu ledvin u starsi dcery se daly veci opet do pohybu. Ted o Velikonocich hystericky vystup, ze jeji nemoc je z naseho jidla, ze ma jist jidlo hutne, vyzivne. Tzn. chleba z vajickem, maso a hlavne, ma nedostatek cukru! Dite neni v poradku, protoze rano ma hlad a sni talir polevky a pak velky talir obilovin se zeleninou! To preci neni normalni. No padlo dost silenosti. Nastesti nebydlime blizko, takze dalsi navsteva bude az v lete. Nebojuji. Proste musi nase rozhodnuti akceptovat. Jinak znami se k tomu stavi take kriticky, ale par lidi to schvaluje. Mrzi me to, ale deti kvuli nekomu nebudu krmit pribinakama a jednoduchym cukrem (mimochodem, to tchyni poradily dve VS vzdelane dietolozky u ni v praci!!!)

   • Jasně, mozek potřebuje cukr. :) :) :)
    A taky lžička cukru batole nezabije (čerstvá připomínka mojí sestry :))

  • Snáší to hodně špatně. A to o ne/očkování vůbec nemluvím. Reaguju jen na přímou otázku a ještě jen velmi stručně.
   Tchýně…. chjo. :D :D Užila jsem si s tou svojí (v jednom bytě 20let až do loňských vánoc) nepříjemné chvíle. U ní to vyřešila „nekomunikace.“ Jen formální kontakt, žádné diskuze, nic.
   U mojí vlastní rodiny diskuze i probíhají, ale jsou celkem k ničemu. Párkrát už jsem tu o tom psala. Teď po velikonocích jsem byla na návštěvě a snad prvně hovory na téma strava ze strany mámy i ségry nebyly tak agresivní. Já už jsem vše dávno řekla. Svůj názor, svoje důvody, … Dál už nemám celkem chuť. Přesto vždy na tohle přijde řeč.
   Kupodivu tentokrát máma, že když nechci maso, tak že ho nemám jíst. Přidala horu zeleniny, bylo to moc fajn. Ale vybrala si to jinde. Nechala plavat jídlo, ale vyvážila to upozorněním, že mám rozmazlené děti, které nevychovávám (ona je takový ten zakazovací, drilovací typ, já ne).
   U ségry se zelenina moc nejí, bylo to složitější, ale přežili jsme. Ale opět měla řeči. Tady mi přišlo vtipné, že ve městě u nich byl vyvěšený plakát na přednášku Strava a civilizační choroby, přednášející V.Strnadelová. Cestu domu se mnou a klukama šla ségry dcera (12let), tak jsem jí něco malinko o jídle povídala. Ale moc příjemné mi to nebylo. :D Bála jsem se, že mě ségra doma zabije, že jí „kazím“ dítě. :D

 3. Na základě mohutné vlny ohlasů neziskovek a rodičů bylo projednávání novely v této podobě staženo!!! Tak snad nesmyslné a nefunkční sankce a očkování dětí bez vědomí a souhlasu rodičů nebude.

 4. Petice proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování

  Autor: Martina Suchánková | vloženo: 10.02.2015 | 18020 podpisů
  Facebook

  Twitter

  Email

  Sdílejte s přáteli

  Poslanecká sněmovna v těchto dnech projednává vládní návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Novela v oblasti očkování opět upřednostňuje represi namísto vysvětlování a individuálního přístupu, naprosto se tak vzdaluje podmínkám běžným v západní Evropě. Petice bude uzavřena dne 1. 5. 2015 a předána Poslanecké sněmovně.

  zajímavé odkazy

  Magazín: Stát nařizuje očkování. Odpovědnost za následky odmítá

  PETICE za svobodnou volbu v očkování

  sněmovní tisk 270/0

  TZ a návrhy Ligy lidských práv a ROZALIO

  NEWSLETTER ke svobodě v očkování

  V České republice jsou nařizována očkování proti 9 nemocem. Dosud za nesplnění této povinnosti hrozila rodičům pokuta a dítě nesmělo do mateřské školy. Nedávno se zákaz rozšířil i na dětské skupiny a podle předkládaného návrhu se má vztahovat už i na služby jako je hlídací koutek, mateřské centrum nebo dokonce péče soukromé chůvy. Pokud mateřská škola nebo provozovatel dětského koutku přijme byť jen částečně neočkované dítě, bude jim přímo za toto jednání hrozit pokuta až do výše 500.000 Kč.

  Represemi se snaží stát působit i na lékaře. Pokuta až do výše 3.000.000 Kč bude hrozit dětskému lékaři, který neprovede povinné očkování. Zákon nebere do úvahy, že lékař může očkování pouze nabízet, ale nikoliv provádět bez souhlasu rodičů.

  Ve většině zemí Evropské unie (např. v Německu, Rakousku a Velké Brtitánii) není očkování povinné. Děti v těchto zemích jsou přitom stejně zdravé jako děti v České republice. Čeští pediatři se tak místo pečujících odborníků stávají nástrojem moci na vynucování očkování. Zákonná povinnost očkovat tak narušuje vztah důvěry mezi rodiči a lékařem, ale hlavně nedává prostor pro zohlednění specifických potřeb dítěte.

  Pokuty hrozí i provozovatelům táborů či školám, které jezdí s dětmi na školy v přírodě. Tytéž děti, které spolu mohou chodit do školy a jezdit na kratší výlety, spolu nesmí jet na tábor či jinou zotavovací akci, pod hrozbou pokuty až 100.000 Kč.

  Všechny výše zmíněné postihy se netýkají jen neočkovaných, ale všech dětí, jejichž rodiče zvolili i jen individuální očkovací kalendář.

  V ČR je každý rok zaznamenáno několik set závažných nežádoucích účinků vakcín. Stát, který očkování nařizuje, se za ně přitom zříká jakékoli odpovědnosti.

  My níže podepsaní nesouhlasíme s vládou předkládaným zněním novely zákona na ochranu veřejného zdraví a požadujeme:

  1) převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování,

  2) zavedení výjimek z povinného očkování, ke kterým už před lety vyzval dřívější veřejný ochránce práv Otakar Motejl,

  3) zrušení zákazu přijímat neočkované děti nebo částečně očkované děti do dětských kolektivů, protože je to nepřiměřené opatření, které nemá obdoby v žádné z našich sousedních zemí,

  4) zavedení povinnosti státu řádně a transparentně zdůvodňovat nezbytnost povinného očkování u každé z nemocí, proti kterým se povinně očkuje,

  5) zrušení povinnosti lékaře provést očkování a její nahrazení povinností očkování pouze včas nabídnout,

  6) zrušení povinnosti lékaře udávat své pacienty hygienické stanici.

  Při podepisování petice pomocí emailových schránek na seznam.cz (@seznam.cz, @email.cz, @post.cz, spoluzaci.cz @stream.cz a @firmy.cz) zkontorlujte složku „Hromadné“ ve Vaší schránce – tam bude doručen email s odkazem pro potvrzení podpisu.

  Aktuality

  16.02.2015 11:00

  Pro velký zájem šíření petice i pomocí parírových podpisových archů, jsme tyto zpřístupnili. Ke stažení je naleznete u výpisu posledních podpisů nebo zde: http://www.e-petice.cz/data/podpisovy_arch_represe_ockovani.pdf

  Archy zasílejte na adresu uvedenou záhlaví.

  Pokud vám nebyl doručen e-mail pro potvrzení podpisu, prosím, kontaktujte správce portálu na info@e-petice.cz

  Martina Suchánková

  26.02.2015 23:20

  Děkujeme všem signatářům za podporu.

  Máme pro Vás novinky ohledně návrhu novelizace zákona na ochranu veřejného zdraví.

  Byly učiněny dvě “kosmetické” změny týkající se očkování:
  – Lékařům snížili pokutu na 1.000.000 Kč za neprovedení očkování a na 100.000 Kč za neudání svých pacientů na základě žádosti hygienické stanice.
  – Zákaz péče o děti do 3 let se nebude vztahovat na chůvy mimo provozovnu, tedy na péči v domácnosti dítěte, ale i nadále se vztahovat na hlídací koutky a mateřské kluby.

  Sněmovní tisk s návrhy změn zde:
  http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=270&ct1=4 ‬
  Průběh legislativního procesu můžete sledovat zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=270

  Zveme Vás také dne 3. března 2015 na seminář v Poslanecké sněmovně „Povinné očkování dětí v systému ochrany veřejného zdraví“ pořádaný poslanci Ninou Novákovou a Janem Farským. Poslanci a právnička Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv zde představí pozměňovací návrhy k zákonu.
  Místo a čas: Poslanecká sněmovna PČR, Státní akta, Sněmovní 4, Praha 1, od 10:00 do 12:00 hod.
  Pozvánka zde: http://rozalio.cz/index.php/aktuality/689-pozvanka-na-seminar-o-ockovani-v-ps-3-3-2015

  Oslovte prosím své regionální poslance, pozvěte je na seminář a navštivte je s našimi pozměňovacími návrhy:
  http://rozalio.cz/index.php/151-aktuality/670-novela-k-povinnemu-ockovani-navrhujeme-zruseni-sankci-a-zavedeni-odpovednosti-statu-za-nezadouci-ucinky

  Stanovisko k včerejšímu vyhlášení pléna Ústavního soudu najdete spolku ROZALIO zde: http://rozalio.cz/index.php/tiskove-zpravy/688-tiskova-zprava-k-vynosu-us-23-2-2015
  a Ligy lidských práv zde: http://llp.cz/2015/02/plenum-ustavniho-soudu-povinne-ockovani-je-v-poradku-ale-stat-by-mel-odskodnovat-nezadouci-ucinky

  Buďte informovaní a přihlaste se k odběru newsletteru ke svobodě v očkování, který připravuje ROZALIO a Liga lidských práv: http://eepurl.com/-GcvX

  05.03.2015 23:07

  Svůj názor můžete vyjádřit i účastí na Demonstraci a meetingu proti novele zákona 258/200Sb. a sankcím vůči rodičům, lékařům a dětským skupinám, která se bude konat v pondělí 9. 3. 2015 od 14:30 před budouvou Ministrestva zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha 2
  Více informací naleznete zde: http://rozalio.cz/index.php/aktuality/706-demonstrace-a-meeting
  Prosíme, sdílejte informace o tomto neformálním shromáždění.
  Děkujeme!

  09.03.2015 12:19

  Svůj názor můžete vyjádřit i účastí na Demonstraci a meetingu proti novele zákona 258/200Sb. a sankcím vůči rodičům, lékařům a dětským skupinám, která se bude konat v pondělí 9. 3. 2015 od 14:30 před budouvou Ministrestva zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha 2
  Více informací naleznete zde: http://rozalio.cz/index.php/aktuality/706-demonstrace-a-meeting
  Prosíme, sdílejte informace o tomto neformálním shromáždění.
  Děkujeme!

  30.03.2015 21:56

  Dobrý den,
  k novelizaci ohledně očkování jsou dvě novinky. První je nové alarmující zjištění o snaze poslanců zdravotního výboru zavést očkování bez souhlasu a proti vůli rodičů. Druhou zprávou je další nepříznivý vývoj novelizace ve zdravotním výboru.
  Na konci ledna při projednávání novely poslanci zdravotního výboru schválili dosud neznámý a veřejně nediskutovaný návrh na změnu zákona o zdravotních službách, která umožní poskytovat bez souhlasu zdravotní péči k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Péče bez souhlasu znamená, že ji lze poskytovat bez svobodného a informovaného souhlasu pacienta nebo jeho zákonných zástupců a rovněž proti jejich vůli. Jde o podstatný zásah do lidských práv.
  Rozalio a Liga lidských práv na toto zjištění reagovaly otevřeným dopisem ministrům, poslancům a poslankyním a požadují stažení tohoto návrhu – http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/726-otevreny-dopis-k-zastaveni-pokusu-o-zavedeni-nasilne-zdravotni-pece. Právnička Ligy problematické ustanovení vysvětluje ve svém článku – http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz/c1-63748370-poslanci-pritvrzuji-na-maximum-chystaji-ockovani-proti-vuli-rodicu.
  Mezitím se zákon o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk 270) dostal do 2. čtení a byl znovu vrácen k projednání do zdravotního výboru. Očekávali jsme, že během projednání budou učiněny očekávané a požadované úpravy a také bude navržena zákonná úprava odpovědnosti státu v případě újmy na zdraví způsobené očkováním. Bohužel výbor žádné změny nepřijal a ministerstvo nepřijalo žádný návrh na odškodnění. Kompromisní pozměňovací návrh poslankyně Niny Novákové (TOP09) zavádějící možnost individuálního očkovacího plánu byl odmítnut.
  Místo toho bylo přislíbeno ustanovení komise pro otázky očkování, na jejíž návrhy a závěry se bude čekat roky. Přitom některé změny (např. zavedení odpovědnosti státu, zrušení sankcí pro třetí subjekty) mohly být přijaty hned.
  Nyní čekáme na reakci odpovědných politiků na otevřený dopis a nadále budeme legislativní proces sledovat.

  Martina Suchánková, Zuzana Candigliota

  Jen pro informaci kopíruji z netu pod e-peticí :))

  Naše práce slaví úspěch!
  Ministerstvo zdravotnictví chtělo do novely zákona o ochraně veřejného zdraví protlačit část, která by umožňovala očkování dětí i bez souhlasu rodičů! Na základě našeho otevřeného dopisu však ministerstvo projednávání novely ve sněmovně stáhlo.

 5. Dobrý den paní Kristýno, mám jen jedinou otázku…Píšete, že se necháváte naočkovat ( tedy necháváte naočkovat své dítě) kvůli čerstvě narozeným dětem, starým lidem a těm , co nemájí po očkování protilátky aby měli popřípadně lehký průběh, to chápu….Ale nemyslím si , že je u nás 90% proočkovanost a že nás tedy chrání kolektivní imunita…Neznám ve svém okolí nikoho nad 25 let, kdo by byl přeočkován proti např černému kašli..A takový člověk jakoby byl neočkován…Očkování chrání jen 3-12 let…Tedy většina lidi, kteří se bojí, že by se jejich dítě mohlo nakazit od neočkovaného dítěte jsou sami potencionálními hlavními přenašeči..Přesto nikdo neřeší neočkované rodiče, personál v nemocnicích, školkách a žádné pandemie se nekonají…Za posledních 20 let zemřeli na černý kašel 4 lidé..3 kojenci a jeden senior….Ve srovnání s letošní chřipkou ( taktéž 4 lidé ) je chřipka vlastně mnohem nebezpečnější…Nechápu tedy ten paradox, proč zrovna očkování na chřipku lékaři příliš nefandí…

 6. Ahoj Všem…Ještě nás s manželem napadla taková úvaha…Pokud je možné, že očkování u někoho může ovlivnit neurologický vývoj dítětě ( změna chování, stagnace ve vývoji atd ) jak se pozná, že dítě, které se po očkování začne chovat jinak se tak chová skutečně po očkování nebo je to jenom jeho normální vývoj…Tedy už jen ta představa, že by očkování jakkoliv mohlo pozměnit chování nám připadá děsivá…Asi bychom už jen do konce života neustále řešili zda-li je toto důsledek očkování, nebo je taková po mamince – tatínkovi ?…Mno nechceme tuto Pandořinu skříňku ani náhodou otevírat….

  • právě, to se asi nepozná stoprocentně nikdy, můžete to jen vydedukovat s jistou mírou pravděpodobnosti podle vývoje, souběhu událostí atd. – pro mne tedy toto nejsou ty nejvalidnější argumenty (nechci strach z neočkování v sobě prostě nahradit strachem z očkování), já osobně se asi rozhodnu podle toho, jaké nemoci se očkují, jaký je jejich výskyt, závažnost, jaké je složení té které vakcíny a mechanismus jejího účinku, očkovací schéma a pokud se mi někde povede dohledat relevantně popsané (bez katastrofických scénářů a hororů) působení účinných látek…

  • To právě nechce většina lidí. Protože kdybychom to udělali a ty Pandořiny skříňky otevřeli, viděli bychom věci, které hodně bolí. To je právě zásadní kámen úrazu, že rodiče u miminka těžko něco vyhodnotí, kór když je to první dítě a pediatr vám trvrdí, že to či ono není vůbec reakce na vakcínu, ale normálně průběh, vývoj atd. A v okolí vlastně vidíte všude to samé v bleděmodrém, takže si řeknete „jo, oni ty mimina prostě řvou, propínají se do luku apod.“ Jenže pak třeba potkáte známé, kteří měli prima kluka a ni s ním znakují. Nechápete, proč a pak zjistíte, že po MMR začal vynechávat nejdřív písmenka, pak slabiky a te´d už prostě nemluví vůbec. Začnete se zajímat víc, studujete, pátráte, počítáte,…a rozhodete se další dítě už nenaočkovat ničím a první už neočkovat dál. A když máte v ruce druhé miminko a později batole, najednou vidíte neskutečný rozdíl v energii, míře unavenosti, zvládání stresu atd. Najednou vidíte, jak reaguje normální zdravé dítě. Riziko je očkovat, riziko je neočkovat. Riziko je jít po ulici i po lese. Venku jezdí auta a v lese padají stormy. Na všechno se pojistit nedá. Já bych se spíš bála všechn nemocí, na které bude očkované dítě díky poškozené imunitě náchylné, než nemocí, na které se očkuje.

   • Včera jsem strávila další noc čtením informací o očkování – a dostala jsem se z toho do deprese – to prostě nemůžu absolutně pojmout, těch informací a zcela protichůdných je strašlivé množství, a místo stavu, kdy překonám vnucený strach z neočkování mám teď akorát strach jak očkovat, tak neočkovat. Zatím mi z toho asi vychází, že některá očkování mají nízkou míru účinnosti nebo účinkují jen velmi krátce a nejde o nemoci, které by byly smrtelné nebo se nějak pravidelně vyznačovaly závažnými následky. Svůj momentální stav bych přirovnala k rozhodovací paralýze.

    • Myslím, že je také dobré si při rozhodování pozjištovat informace o výrobci vakcín….V mém případě šlo o společnost Glaxosmithkline, která vyrábí hexa a hib vakcínu…Tím bylo u mě o očkování defenitivně rozhodnuto….

  • No, to se pozná dost těžko. To by musely být dvě identické děti, z nichž jedno očkované bude a druhé ne. Takže nereálný stav. Ale dá se předpokládat, že takové identické děti by musely být v podstatě ke každému většímu rozhodnutí.

 7. Dovolím si shrnout (no ano, stejně diskusi sleduji :-D ): Skalní zastánci očkování mají nezvladatelné nutkání přebít argumenty tzv. odpůrce očkování. O to ale vůbec v této debatě nejde. Odpůrcům očkování je úplně šumafuk, jestli někdo očkování věří a dá dítě očkovat. Totéž ale musí platit naopak. Protože neexistuje jedna univerzální pravda. Kristýno, představte si, že stejně jako vy věříte a jste bez pochyb přesvědčena o vašem správném (z vašeho pohledu zcela jistě správném) názoru, to má i druhá strana. Druhá strana má ovšem také velkou míru respektu, tolerance a ani by jí nenapadlo, aby někoho nutila pod hrozbou pokut a represí k tomu, aby uznal z jejího pohledu správný názor. Rozumím vám víc než si myslíte. I já byla dřív bez kompromisů, ohledů, tolerance s jediným správným názorem a kdo nebyl se mnou, byl proti mně. Nejde o to, který názor je správný. Ale o to, o čem píše Eva. Každý si musí nést následky svého rozhodnutí. SVÉHO. Představte si, že chcete za každou cenu naočkovat dítě, protože očkování věříte a stát vám to zakáže. A dítě onemocní. V tom okamžiku je to pro vás úplně něco jiného než pro rodiče, který se pro neočkování rozhodl. Ačkoliv výsledek může být „v realitě“ stejný. Já už tomu rozumím, ale trvalo mi to ;-)

  • Hezké, Janino, přesně o to jde. Já osobně třeba chápu, že pokud je v naší společnosti většinové přesvědčení, že se má očkovat, že by mohla být rodičům uložena pokuta za neočkování dítěte (a osobně to beru tak, že pokud se rozhodnu dále neočkovat, tak bych ji prostě musela zaplatit), že může být dítě omezováno např. v přístupu do kolektivů, ale je absolutně za hranicí přijatelnosti, aby dítě snad naočkovali proti vůli rodičů někde na tajňačku, odpírali mu lékařskou péči nebo postihovali statisícovými pokutami prakticky kohokoli, kdo se kolem dítěte mihne! Rodič je pak navíc trestán dvakrát – proti svému přesvědčení musí naočkovat nebo mu dítě naočkují a ještě všechny ty další důsledky!

  • Díky za shrnutí Jani, máš fakt dar polopatě vysvětlit pár větama to, na co mě A4 nestačí :-) Největší legrace je, že to očkování je jen první kousek ze systému, se kterým se mladé maminky potkají. Vůbec netuší, čemu všemu ještě budou muset čelit nebo se podřídit- jít s davem v rámci jakési „solidarity“ nebo dělat věci nejlepší pro sebe a svou rodinu.

   • za nejhorší na tom považuju to, že je to prostě sotva po šestinedělí, miminko máte maličké, když je první, ještě jste se ani nerozkoukala, já osobně ještě ani neměla zahojenou jizvu po císaři, měly jsme problémy s kojením atd., takže prostě kolikrát ani není síla to řešit (moje šestinedělí byly moje nejtěžší chvíle v životě) a jejich důsledky a doznívání pociťuji doteď. Neumím si představit, že bych tyhle informace měla potkat v té době a už vůbec ne, že bych je dokázala nějak zpracovat – asi bych se z toho zhroutila, což se mi dělo i z podstatně méně zásadních rozhodnutí a prožitků… A vypůjčím si na to větu, kterou často čtu u Janiny – svět je v pořádku – všechno má svůj čas a vše přichází v pravou chvíli.

    • Verunuro, já jsem přečetla knihu od Elekové a rozhodla se neočkovat minimálně do roku věku, pak jsem sháněla více informací a syn není očkovaný vůbec, jestli chcete, mohu knihu poslat, jestli ji nemáte. Až to přečtete pošlete mi ji zpět. (jana.cimprichova@seznam.cz) Dle mého názoru je velmi objektivně celá problematika popsána v knize Varovné signály očkování od Strunecké.
     Já ale dala nejvíc na svou intuici :))

 8. Paní JIBO…mluvíte mi z duše….Ano a co personál ve školkách..od uklízečky, školníka, učitelek..a vůbec….co lidi v mhd, na ulici, centrech….myslím a neznám nikoho nad 30 let, kdo by byl přeočkován…tedy očkované děti se potkávají dnes a denně s neočkovanými ( nepřeočkovanými ) dospělými…chjooo…je to jen a jen šikana a pruda státních úředníků, kteří by tak přišli o parádní kšeft….nějak se mi z toho vzteku rozjela štítná žláza…nemáte někdo radu ?….

 9. Ahoj všem…Tak jsme s manželem přemýšleli o novém návrhu zdravotního výboru a dospěli jsme k myšlence, že tuto novotu ( očkování proti vůli rodičů ) budeme brát jako útok na naši dceru a tak se také zařídíme…Když bude dobro mlčet a bude pasivní bude zle…

 10. Mluvila jsem s paní Suchánkovou a Rozalio podniká kroky tak to určitě dobře dopadne. Alespoň mám námět na přání, které pošlu Vesmíru :-):-)

 11. Holky hrůza, nečetly jste hlavní stránku Rozalia? V návrhu je možnost očkování proti vůli rodičů! ! Co to jako je? Copak nejsme ani malinko svobodní?

 12. Ja jsem kupodivu v klidu. Petici podepisu, ale je mi to v podstate jedno, jak to dopadne. At je to, jak ma byt. I zle muze byt k necemu dobre. Ze zacatku jsem si taky rikala, ze to projit nemuze ani nahodou, v demokraticke zemi. A pokud jo, tak mi uniklo- co teda se mnou budou delat, kdyz nebudu chtit? Pediatr snad muze naockovat nasilim, proti moji vuli? Jak? Vezme mi dite, sestricka me podrzi u zdi? Co seznameni s pribalovym letakem, s nezadoucimi ucinky? To je povinnost lekare. Kdyz nebudu chtit, on se bude bat pokuty, vyradi me z pece? Ale na tu mam pravo podle zakona, nebo ne? budu potrebovat zustat s ditetem doma, kdyz bude nemocne, a nebudu mit detskeho lekare, ktery by mi dal potvrzeni, ze je nemocne, cili v praci se v souladu se zakonikem prace omluvim sama, ze mam nemocne dite? Kdo poskytne diteti peci, pokud bude nemocne? Ale co! absurdni je to az az. Vyhodi me dite stejne ze skolky, vyhodi nas lekar, praci pustim, zustanu doma, budeme se schazet s neofiko detskou skupinou neockovanych.. Klidne. Urcite me tenhle tlak nepresvedci, zdravi meho ditete je na prvnim miste stale :-)

  • Smotlasko, mám takovou radost, když to čtu! Běžely mi hlavou podobné úvahu: do školky děti nedávám, učím je doma, jsem na mateřské a hodlám pracovat doma. Co mi kdo může vzít? Nejhorší varianta je pokuta, norská juvenilni justice k nám zatím strká prsty jen decentně, takže odběr dětí nehrozí. Vytvořili jsme si svůj svět, svoji komunitu a problémy z médií se nás de facto netýkají. Měla jsem potřebu to podpořit a udělat osvětu, ale trápit se tím nehodlám a nechat se vyděsit také ne. Mě mluví z duše Jarda Dušek, když mluví o společenské hypnóze a podobných věcech. Zdraví mých dětí je u mě také na prvním místě a jsem ráda, že kolem sebe vidím takové hrdé a silné matky, jako jsi Ty :-)

   • Ahoj vidím to stejně, nechcete v Klubu založit podskupinu neočkovaných? Mohly bychom se vzájemně podporovat :)))

   • Ja sice jeste deti nemam, takze tohle resit aktualne nemusime. Ale pri predstave, ze misto toho abychom si uzivali miminko, bychom se meli handrkovat s doktory na co budeme ockovat nebo neockovat je predstava desiva. Nebo dokonce, ze by je ockovali plosne ve skole. Manzel je sved a tak uz jsem zjistovala jak je to s ockovanim ve Svedsku:) A samozrejme, ze ockovani povinne neni. Vysvetleni jsem dostala takove, ze prece nikdo nemuze nikoho do niceho nutit. Ale dokonce pokud jeden s rodicu s ockovanim nesouhlasi a druhy ho vyzaduje, tak je ockovani porusenim zakona. Tak me napada otazka, pokud je tohle normalni v jinych evropskych statech, jak je mozne, ze u nas ne?

    • To je právě to, my tu léta jsme zvyklí poslouchat autority a moc o věcech nepřemýšlíme. Naivně věříme, že oni (vláda, lékaři, firmy, kdokoli) chtějí pro nás to nejlepší a odpovědnost za vše svěřujeme druhým. Tolik let posloucháme ty řeči, až uvěříme, že je to normální a správné. A hle, v jiné zemi to mají v některých ohledecn naopak. U nás je, bohužel, zatím možná ještě spousta věcí, která jinde možná není. Jasně, jsou i horší země, nestěžuju si (když jsem občas přemýšlela, kam odejít z té naší, tak jsem se zatím rozhodla tu zůstat), ale tahle očkovací státní hysterie mi vadí. Naštěstí se lidé probírají a začínají chápat souvislosti a starat se o svoje blaho, což snad povede právě k tomu, že si každý bude moci vybrat, za co odpovědnost nést chce a za co ne a nebude ho moci nikdo nikam tlačit a vyhrožovat.

     • no, já se ale právě dost obávám, že na osobní svobody zrovna to očkování nezafunguje :-( prostě stát je jediná entita, která si smí osobovat starost o „veřejné blaho“ a smí v takovém zájmu potlačovat i tu osobní svobodu, proto na to nechtějí slyšet a proto tahle argumentace nefunguje – ale to už jsem tu psala… bohužel netuším, jaké ochranné mechanismy má státní moc proti manipulaci hysterií.

  • Tak jistě, když máte dítě do dvou tří let v podstatě pořád pod dohledem, tak by to očkování muselo proběhnout zhruba tak nějak, jak píšete. Dovedu si představit situaci, kdy u vás zazvoní paní ze sociálky v doprovodu lékařky a dvou policistů, zamává vám před obličejem papírem od soudu o dočasném opatrovnictví, pak vás ti dva policajti zpacifikují a za 5 minut všichni odcházejí. Vám zbude šílený zážitek a oočkované dítě. No a pak je tu ta mnohem jednodušší cesta. Když vám dítě oočkují ve škole, nemůžete už vůbec nic. Vše podle zákona. Já osobně zas tak v klidu nejsem, absurdity státní mašinérii nikdy netrápily.

   • No, hlavně my starší a pokročilí (tedy nevím, jaký jste, Martine, ročník) jsme toho za totáče absurdního, bezprávého a neodvolatelného zažili v našich rodinách víc než dost, že…takže nechceme, aby se tiše a nenápadně zase začalo rozhodovat o nás a bez nás.

    • Ano, to je přesně to, co mě strašně štve – pořád se tu s lidmi jedná jako za komunismu, o to horší je, že je to skrytě. Je to stejné jako s porody doma a s mnoha dalšími věcmi! Tenhle stát s námi nejedná jako se svobodnými lidmi, kteří mají nárok na SVÉ rozhodnutí a současně povinnost nést následky toho rozhodnutí. Jednají s námi jako s ovcemi, které nejsou schopné svobodně myslet a aby náhodou neudělali něco, čeho by mohli litovat, radši jim to není dovoleno (i když to rozhodnutí nikoho jiného neomezuje) a když nestačí zákaz, tak bude jeho poslušnost vynucena trestem! Už se vlastně nedivím, že se moje rodina k mému rozhodnutí změnit stravu staví jako . . . odkud to asi odkoukali? Když takhle žíjí celý život?!
     Taky už jsem koukala po jiné zemi, ale přijde mi to absurdní emigrovat ze země pro potlačování svobody, když by ta země MĚLA BÝT už přes 25 let SVOBODNÁ. Navíc, když tu mám kořeny, přece se odtud nenechám vyštvat?! Doufám, že se to tu nakonec srovná a k moci se konečně dostane někdo normální – a že už to nebude trvat moc dlouho! Jen se bojím, že k tomu bude potřeba další sametovka, protože cestou voleb se to pořád nedaří :-((( být na mě, udělám jim defenestraci, na hnůj!!!

 13. Když jsem se nad tím vším zamyslela, tak jsem s úsměvem musela konstatovat, že je to
  takové logické vyústění. Všechno je tak, jak má být. Musí se stávat už úplné absurdity do očí bijící, aby se náš mírumilovný národ naštval a něco udělal. Lži v televizi už nepřehlédne snad nikdo, no bude to tu ještě zajímavé.Zajímavá je i petice pro vystoupení z NATO.
  Ale lidé se opravdu probouzí, představte si, můj tchán, který mi dával léta pěkně zabrat kvůli tomu jídlu, dokonce jsme se i nějaký čas spolu nebavili, totální „masař“ drží letos poprvé v životě půst :) :) No já málem spadla ze židle, když jsem se to dozvěděla :) A dokonce se zajímal, jak je to s očkováním.
  No tak když se tato hora pohnula… :)

  • Moc zdravím, Daničko:-)! Chystám se na pořádný mail, jen co čas dovolí, ale teď Ti jen musím napsat, že mi mluvíš z duše! Reagovala jsem přesně stejně, po prvotním zděšení jsem rychle zajásala, že i negativní „reklama“ funguje a rodiče se konečně začnou zajímat a věci se začnou hýbat ;-).

  • Vidím to stejně. Musíme padnout na dno, abychom začali konat :-) Lidé už jsou tak nemocní, naštvaní, zdeptaní a nic, v co věřili, nefunguje, že začínají zkoušet zapovězené alternativy a chtít ty všechny věci rozhodovat a řídit samy. A je jedno, jestli jsou to finance, zdraví, děti nebo něco jiného. Takže jestli se pohnul váš tchán, mám taky naději na osvícení v rodině :-)

  • Daničko, to jsi napsala krásně a až mám husí kůži. Děkuji za připomenutí: Všechno je tak, jak má být :-)

  • Zaujalo mě… MUSÍ SE STÁVAT UŽ ÚPLNÉ ABSURDITY DO OČÍ BIJÍCÍ, …. . Mám s tím zkušenost, pracovní. A dneska jsem po skoro 3letech dosáhla konce a k tomu tento komentář. :)
   Před 3lety, v hodně blbé chvíli, kdy „z ničeho nic“ se objevila u táty nemoc a za měsíc a půl zemřel (což by mi úplně stačilo), tak se zbláznila jedna moje letitá, příjemná zákaznice. Chtěla jsem s ní ukončit pracovní vztah a začalo peklo. Bylo to tak absurdní, že jsem tomu pořád nemohla věřit. Stupňovala agresivitu, až už to nešlo vydržet a využila jsem pomoc právníků a později i soudu. Já, které soudní spory přijdou nepatřičné. :D :D :D Něco jako špinavé záležitosti. Ale jakoby nebylo jiné volby. Jako bych k tomu okolnostmi byla donucena jít do soudního sporu. Vyhrála jsem hned první stání, ale až po dalších 2letech a 2měsících jsem se dočkala konce. Vše je ukončeno a získala jsem, co jsem měla. Škola jak blázen. Jít do vyhroceného sporu není zrovna moje parketa. Ufff. Musím jít oslavovat.
   Sorry, k jídlu to nepatří. Jen mě oslovit Daničky příspěvek, ač se týkal něčeho jiného. :)

 14. Mozna by jste v tomto pripade mohli zvazit odemceni clanku s MUDr. Elekovou a Martinou Suchankovou, kvuli osvete. At vic rodicu ziska vic relevantnich informaci a ma moznost rozhodnout se, na kterou stranu se ma priklonit. Obecne je informaci o negativnim vlivu ockovani malo. Lidi zijou z dogmat zavedenych v case komunizmu. Negativni ucinky se neevidujou. Lekar vas o nich ani neinformuje, ani se na ne nepta. V ordinaci vam nikdo pred ockovanim nepredlozi pribalovy letak vakciny! Neni moznost volby. I odlozeni ockovani je vnimano jako nezodpovednost a vspurne chovani rodicu. Ja sama jsem slozite hledala informace o ockovaci vakcine proti Spalnickam, zardenkam, priusnicim. Moc jsem se divila, ze ockovani touto vakcinou bylo mozne odkladat (ze strany doktora), pokud dite nebude uplne zdravo a najednou (kdyz se v kalendari blizilo datum povinnosti splnit toto ockovani) ani nevadilo, ze je dite nemocne. To mne dohnalo k patrani po informacich. Vecsinu informaci jsem nasla v anglickych clancich (odbornych), zaznamy o tom, ze americky soud priznal pravo rodicum z nezadoucich ucinku zpusobenych prave touto vakcinou. Je vsak mnoho rodicu, kterym by informace z vasich rozhovoru pomohlo lepe se rozhodnout.

  • Rozhovor s Mudr.Elekovou jde dobře dohledat i na idnesu, měla i rozhovor na Biolence, taky jde najít v archivu rozhlasu a má dvě výborné knížky v edici časopisu Meduňka za podle mě velmi rozumnou cenu..Na youtube jsou taky mraky informací…:-).

   • Informací o očkování je skutečně hodně. Jak člověk začne hledat a chtít vědět, odpovědí dostane víc než možná chtěl.

 15. Pracuji v MŠ a na 1. st. ZŠ a zrovna jsme řešili, proč toto? Přece, jak píše i Janina, když je dítě očkované, tak od neočkovaného danou nemoc nechytí, tak proč nutit rodiče a takto je omezovat? Ať každý rozhodne sám. A rodič, který nenaočkuje, přeci počítá s tím, že jeho dítko může něco chytit…podepsala jsem petici..děti zatím nemám, ale CHCI MOŽNOST VOLBY, až mimčo mít budu.

  • Barboro, podle mě je toho co nesedí daleko víc..stačí jen začít používat VLASTNÍ mozek…mě třeba vždy, když se řeší očkování a školka jako první naběhlo: „a co učitelky?!“ vždyť ty většinu očkování buď nemají vůbec, nebo dávno „prošlé“..ale nechápu, že třeba toto nikdo neřeší…

   • Mě nátlak u doktorky donutil zásobit se literaturou a pořádně hledat informace na netu, abych měla sílu to ustát a obhájit si před sebou svoje rozhodnutí, a tohle čtení mě naprosto utvrdilo v tom, že očkovat nebudeme. Takže nátlak způsobil přesný opak toho, co milá Dr. chtěla :-) Taky přemýšlím, kde najít jinou, ale těch, co se o problematiku očkování zajímají nad rámec zákonného nařízení, je jak šafránu. A stejně k doktorovi nechodíme, tak to zatím nechávám být. Jenže jestli tahle novela projde, tak nám neočkované dítě nevezmou nejspíš ani do lesní školky, na kterou se těšíme :-(

  • Dobrý den. Ráda bych Vám odpověděla na Vaši otázku. Ve skutečnosti je to tak, že pokud se naše tělo setká s nějakou nemocí, tak jí dostane dítě naočkované i nenaočkované. JENŽE: Imunitní systém naočkovaného dítěte „nepřítele“ velmi brzy rozpozná a mnohem dříve na něj zareaguje. Díky tomu nemívá naočkovaný člověk žádné nebo jen minimální příznaky dané nemoci a mnohem dříve nemoc překoná. TAKŽE ještě jednou – „onemocní“ všichni, naočkovaní i nenaočkovaní. A všichni se také se také stávají infekčními pro své okolí… Naočkované i nenaočkované nakažené dítě je hrozbou pro: staré lídi, u kterých si jejich imunitní systém už „nepamatuje“ na očkování, na lidi s oslabenou imunitou – dlouhodobě nemocné, lidé s transplantovanými org. nebo staré lidi, a také pro ještě nenaočkované novorozence či malé děti, a v neposlední řadě pro mnoho lidí, jejichž imunitní systém na očkování nereaguje (tuším, že jde o 4 %populace). Tito všichni budou velmi ohroženi, pokud proočkovanost populace dosáhne pod 90%. My se tedy necháváme naočkovat nejen kvůli vlastní ochraně, ale i pro ochranu všech těchto skupin… Laicky řečeno: Naočkované dítě, pokud se setká s infekcí (a to se bohužel kvůli nízké proočkovanosti na Východě, určitě setká): Tak mu bude chvíli divně a bude chvíli infekční hrozbou pro všechny okolo. Pak nemoc jeho imunitní systém velmi rychle rozpozná a zlikviduje. Nenaočkované dítě samozřejmě také onemocní, ale průběh bude daleko dramatičtější, Nemoc propukne v plném rozsahu a dítě bude daleko infekčnější pro své okolí… Třeba cca týden se bude pohybovat ve školce. škole, tramvaji, … a roznášet veliké množství bakterií, než to přestane zvládat a ulehne s nemocí do postele. Do té doby stačí nenaočkované dítě nakazit třeba svého naočkovaného kamaráda (jenže ten může nákazu poslat dál svému právě narozenému bráškovi!), svojí starou babičku!, atd…
   Naše společnost se tedy rozhodla v rámci solidarity se zmíněnými skupinami lidí pro povinné očkování.
   S povinným očkováním je to jako s povinným vzděláním. Ano, existují špatní učitelé, nebo chybně použité metody výuky, ale celkově přece nikdo nebude tvrdit, že povinné vzdělávání je špatná věc, ne?
   Očkování je komplikované téma. Doufám, že jsem to vysvětlila srozumitelně.
   Pokud, ne, ráda odpovím.

   • Děkuji za informace, snažím se sbírat názory a informace, utvořit si vlastní jasný názor, tudíž každá informace je vítaná :-)

    • no, výše uvedený příspěvek jsem nějak asi špatně pochopila nebo nevím… Každopádně pokud by mělo být vlastně hrozbou očkované i neočkované dítě a šlo by jen o dobu, po kterou jsou obě skupiny infekční, očkování by ve skutečnosti nikoho dostatečně nechránilo a nedávalo by mi smysl. Je to tak, že očkovaný ZDROJEM NÁKAZY NENÍ! Tělo v důsledku podané vakcíny má (pokud vše proběhne, jak by mělo) k dispozici protilátky a než se patogen aktivuje a rozvine se nemoc, tělo jej zničí. U neočkovaných propukne nemoc ve vší parádě, pokud tedy nemají to štěstí a jejich imunita si neporadí sama, což se také stát může.

     • Stav, který si představujete, je pouze „ideální“. Ve skutečnosti imunita vzniklá očkováním je slabší než imunita po prodělané nemoci a proto je pozorovatelné, že při vzniku epidemických ohnisek onemocní též očkovaní a samozřejmě, pokud nemoc dojde do stadia viditelných projevů nemoci, je také infekční. Může být infekční kratší dobu, než plně rozvinutá nemoc neočkovaného, nic to ale nemění na tom, že přenášet nemoc dál jistě mohou i očkovaní, pokud mluvíme o infekční nemoci.
      K tomu se u očkovaných lidí přidává ta nevýhoda, že nemoc častěji probíhá s pozměněným, ne zcela typickým nebo dokonce zcela odlišným způsobem, takže zůstává lékařem nerozpoznaná a tudíž nemocný šíří nemoc zcela nevědomky volně dál.
      Je to opravdu složité téma, osobně mám pocit, že u zmíněné petice nejde o samotný princip prospěšnosti očkování, jeho fungování a dopadu třeba toho, že za hranicemi naší proočkované populace žijí populace proočkované mnohem méně a všechna uváděná rizika tudíž našim očkovaným občanům zprostředkují oni. Jde o to, že očkovací povinnost má být vymáhána sankcemi jak vůči rodičům, tak vůči lékařům, přičemž lékař stále zůstává tím, kdo nese případně plnou zodpovědnost za důsledky aplikace vakciny. Plus se přidává formulka umožňující očkování i proti vůli rodičů – a nemusí jít jen o očkování povinná z hlediska dlouhodobého kalendáře. Může jít např. o opatření v rámci předpokládané chřipkové pandemie, víme už, že předpoklady se nemusí vůbec naplnit, přesto tato formulka značně mění možnosti státu nařídit očkování dětské populační skupině zcela volně.

     • Pro Verunuru:
      Je mi velmi blízký Váš přístup k věci. A oceňuji, že se snažíme debatovat a nekydat na sebe špínu. ( Vážím si názorů odpůrců očkování a hlavně toho, že mě tu rovnou neukamenovali.)
      K mému příspěvku – ono jde o to, co myslíme slovem „chytne tu nemoc“… Nikde není ostrá hranice pro to, zda je tělo jen napadeno patogeny a kdy je už nemocné. Také Vám nikdo neřekne, kdy je už infekční… Jsem přesvědčená, že i očkovaný člověk může být infekční, ale jak jsem psala, velmi malou mírou, nesrovnatelnou s infekčností neočkovaného jedince.
      Myslím, že ve společnosti nejde o to, abychom vymýtili třeba virus obrny, to totiž nejde, to by muselo být celosvětové úsilí. Nám jde o to. aby se v České republice příliš nevyskytoval. Jde o množství, potkáte-li jeden vir, tak Vám to nic neudělá. Vždy jde o množství a myslím, že také o to, nedat bakteriím a virům příležitost, aby příliš rychle mutovali.
      Aby bylo jasno: Jsem pro PLOŠNÉ (mimo odůvodněných případů) POVINNÉ očkování, ale s velkou debato o složení vakcín a s hmotnou odpovědností státu, pokud se jasně prokáže, že vakcína někomu uškodila.

      • Tohle je naprosto úžasný prostor, kde snad zcela zásadně nikdo nikoho nekamenuje a všichni jsou v pohodě :-) Strašně bych si přála, kdyby to tak šlo i s těmi poslanci – bez hysterie, kamenování, věcně a s grácií. ALle to bychom jim asi museli do poslanecké kantýny propašovat místo pivních rohlíků a Bechcerovky nějaké to obilí ;-)

   • Logická informace pro příznivce očkování. Chybí mi v ní uvedené, že děti, kteří očkované nejsou, mají imunitní systém daleko pevnější a obranyschopnější než děti naočkované. Těm se totiž imunita v řadě případů sesype natolik, že jsou pak nemocné pořád a ze všeho. Ale o to přece jde, ne? To je přece fajn, když čím dál víc lidí potřebuje léky, potřebuje nemocenskou a ošetřovačku, když zápasí s hlídáním a nedostatkem financí při věčných nemocech dětí. Tak se přece nejlíp buduje závislost na systému. Nevadí mi, že někdo očkování věří a chce svoje dítě očkovat. Taky jsem nechala, nevěděla a neřešila. Ale vadí mi ta absurdita, kdy při plné zodpovědnosti rodičů za dítě a bez jakékoliv odpovědnosti lékaře a státu, musí nechat rodiče dítě naočkovat! Dneska jsem shlédla zajímavý rozhovor. No rozhovor. Necelá minuta. Zveřejnila Margit. Lobista od Monsanta při natáčení dokumentu o GMO prohlašuje, že Roundup je tak bezpečný, že jej můžeme i pít. Poté, co mu pohotový redaktor nabídne sklenici okamžitě odmítne se slovy: „Nejsem idiot!“ a ukončí rozhovor. Tohle je stejné. Zastánci očkování dští síru, plivou oheň a straší (jo, strach. Výborný nástroj), ale nepřiznávají vedlejší účinky, zlehčují vážné potíže po očkování a nevysvětlují složení vakcín. Všechno to tutlání a mlžení a skrývání si je v řadě odlišných případů velmi podobných. Viz dokument Cukr-blog. Vždycky, když jsou v něčem velké peníze, začne se někdo na vrcholu pyramidy ohánět veřejným prospěchem. Všechno se dá zneužít. A očkování je toho jasným případem. Odbočím od dětí. Proč se očkují dospělí proti tetanu? Přece víme, komu tetanus hrozí. Taky víme, že stane-li se vážná nehoda, lupnou vám tetanovku i v bezvědomí a těžko se v takové chvíli můžete domlouvat: „Ne, sorry, nechci, byla jsem na očkování před třemi lety“ :-D Navíc pokud už ve výjimečných případech tetanus vypukne, je velmi dobře léčitelný. Navíc léčba (byť je velmi drahá) výjimečných případů tetanu stojí zlomek toho, co očkování. Úmrtnost nula nula nic. A můj názor? Člověk, který si k sobě přitáhne takovou nemoc, by stejně onemocněl jinou. Nemoci se vytváří a „chytáme“ je z úplně jiných důvodů než že se kolem nás mihnul člověk s neštovicemi… Už jen to slovo: Chytáme ;-) Tak nechytejte. Nahrávka a … díky, to si nechte, chytám zdraví ;-) Ale chápu, že to každý neumí. Každý se to ale může naučit ;-)

    • Spousta tvrzení bez důkazů. Píšete, že, zastánci očkování operují se strachem… Přečtěte si ještě jednou Váš příspěvek. Je to plné emocí, fakta nikde. Myslím, že naprostý opak je pravdou. Odpůrci očkování si hrají s veřejností. Útočí na maminy srdcervoucími příběhy o katastrofických důsledcích očkování u některých dětí… To bychom my, zastánci očkování, mohli přece dělat taky – popisovat průběh a mortalitu vybraných nemocí… To, že nějaký pan Monsanta je nevěrohodný, co to má co společného s očkováním? Zevšeobecňujete stylem: Soused lže, z toho plyne všichni z toho města, kde žije soused, lžou?
     Netvrdím, že neexistují vážné komplikací vzniklé očkováním. A myslím, si, že by stát za ně měl zcela jistě převzít finanční zodpovědnst! O to bychom měli bojovat. A měla by se vést diskuze o složení vakcín, to by mělo být samozřejmé. ALE povinnost očkování je dle mého názoru něco jako povinnost vzdělávání. A když nebudeme očkovat, vrátíme se k přírodnímu výběru… Kdepak bude nějaká lidská solidarita?
     Říkáte svobodně se rozhodnout, zda očkovat? Ale svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Nebo tohle heslo neuznáváte?
     I kdybych uzala, že neočkované dítě má lepší imunitu, o čemž velmi pochybuju, že je to relevantně dokázané, pak proč má mít pro společnost toto dítě větší cenu než třeba dospělý, který je po transplantaci? Řekněme, že do něho společnost vrazila X tisíc, on je to vystudovaný člověk, který má nějaký zdravotní problém… Nezaviněný… Po transplantaci musí brát samozřejmě imunosupresiva do konce života. V tramvaji potká ono dítě a KONEC.
     Strávila jsem spoustu času posloucháním odpůrců očkování. A můj názor výborně shrnul jeden pán. (Na rozdíl od nás, žen, je méně emotivní :):
     http://personal.tucna.net/ockovani-vs-odpurci-aneb-dukazy-vs-nazory/

     • Mám naštěstí už život postavený jinak a jak už jsem psala v jiném příspěvku – pro mě výborná lekce, jak se nezaměřovat na věci, na které nechci a které se mě ani netýkají. Oceňuji váš názor a přeji vám ve vašem boji hodně štěstí :-)

      • Jani, já fakt nemám pocit, že by Kristýna bojovala a chápu, že se Vás otázky očkování a hlavně tento typ diskuse netýkají, takže to uzavřu tím, že děkuji za pozitivní přístup, i když z opačného konce názorového spektra :-D pro mě osobně je to přínosné velmi (jsme před poslední hexou- několikrát už odloženou), neuzavírám se ničemu a byť jsem zatím zastáncem očkování, neznamená to, že mě nezajímá „zdejší“ pohled a že se v diskusi nenechám ovlivnit a třeba i svůj názor nezměním… ačkoli to může vypadat, že se biju do krve za očkování, ve skutečnosti to tak není, jen to ještě nemám postavené natolik jinak, abych se dokázala rozhodnout bez argumentů, jen podle emocí a vnitřního kompasu nebo toho, že tady snad nikdo neočkuje. Mějte hezký den plný pozitivnějších a přínosnějších debat!

       • Veru, chvíli to tu sleduju a nestíhám reagovat. Ale musím vstoupit, protože jde o zdraví vašeho dítěte a z ostatních komentářů a našeho telefonátu vím, že jste chytrá ženská :-) Pokud jste odkládala očkování, tak asi váháte. Píšete, že nejsou argumenty a že byste je potřebovala. Chápu to. Jestli se chcete rozhodnout racionálně, prostudujte si materiály, které jsou k dispozici a že jich není málo. Jste v Klubu, takže si přečtěte rozhovory s MUDR. Elekovou a shlédněte videa s Martinou Suchánkovou. Argumenty jsou, čísla jsou, dokonce data o nemocnosti jsou na webu, obě uvádějí veřejně zdroje, které si může každý rodič prostudovat. Pak se tím můžete třeba roky probírat a zjistíte, na jaké vodě a na jakých blábolech nás utáhly farmaceutické firmy a pojišťovny. Jej to obchod se strachem a nic jiného. A až budete znát tolik dětí, co nechodí nebo nemluví po očkování, tolik dlouhodobě zahleněných a plačtivých dětí, s jakými jsem se potkala já, pak nebudete mít pochyby o tom, co je bezpečnější a na které straně jsou rizika. Pracovala jsem v médiích, pracovala jsem s farmaceutickými firmami a měla mnoho kolegů a známých, kteří z tohoto prostředí přišli, přesně poznávám některé argumenty z jejich školení :-) To, co se Janina snaží vysvětlit, není anarchie ale návrat k logice a selskému rozumu. Až budete o očkování, potravinářském průmyslu atd. vědět aspoň tolik, kolik vím já (a to nejsem žádný odborník), pochopíte, že žijeme v naivitě a totálně manipulování k vyšším cílům někoho jiného. A holt někteří vystoupili z davu, začali jíst a myslet jinak a najednou je jim to zcela jasné, věci dávají smysl a je skoro nepochopitelné, že ostatní to nevidí. My už to vidíme a nechceme se toho účastnit a dělat ze svých dětí pokusné králíky. Navíc máme děti dvě a vidíme jasný rozdíl mezi dítětem hexou naočkovaným a dítětem nenaočkovaným…nepotřebujeme víc. Ty děti jsou chodící důkazy. A bohužel zpátky už to nedáme. Vy máte šanci ještě nějaké vakcíny své dítě ušetřit. To je jediné, proč teď píšu tenhle komentář. Dala bych svoji končetinu za to, abych byly první dceru nenaočkovala vůbec ničím.

        • Děkuji moc za příspěvek – řeknete mi konkrétněji v čem je u vás rozdíl u očkované a neočkované holčičky? Já osobně jsem u malé po žádném očkování nic dramatického neviděla. Jednou byla plačtivá, ale to proto, že jí mudr. současně píchla očkování a ouška na náušničky a dělala kojeneckou prohlídku (tj. dost nepříjemných manipulací najednou). Odloženou hexu máme proto, že malá byla prakticky 3 měsíce pořád na hromadě – měla horečky a furt nudle, takže mudr. bez problémů pokaždé uznala, že to na očkování fakt není, když se mi nezdálo vhodné ji v tomto stavu zatížit vakcínou.

         • Verunuro, neřeknu. Vidíte sama, že tyhle věci se nedají publikovat veřejně, protože veřejnost prostě na takové informace není připravena. Naše zkušenosti, názory atd. jsou proto v Klubu. Vidíte, jaká tu běží diskuse. Příběhů je spousta u nás i na dalších webech jako je Rozálio, pokud potřebujete něco z praxe a z konkrétních rodin. Je to všechno podobné a právě rodiče dvou a více dětí si teprve u dalšího neočkovaného uvědomí ten sakra rozdíl v tom, jak ty děti spí, kojí se, nejsou hysterické, zahleněné atd. U prvního si myslíte, že máte smůlu, že je prostě plačtivé, víc nemocné apod., navíc to tak mají v podstatě všichni okolo, ale u druhého nenaočkovaného třeba zjistíte, že vůbec nic takového neprobíhá. Pak vezmete diář a podíváte se, co kdy bylo a nejednou to vidíte úplně jasně. Mimochodem, dávala jsem komentáře Kristýny přečíst kamarádce, co pracovala ve farmacii. Smála se a říkala, že asi byly na stejném školení :-) Bůh suď. Mě už je dneska koneckonců jedno, kdo si dítě naočkuje a kdo ne. Do téhle diskuse jsem se ani nechtěla zapojovat, protože přesně znám ty argumenty zastánců očkování. Znám mnoho lékařů a mnoho prodejců z farmacie. Já už jsem se po několika letech zorientovala a po změně jídelníčku našla sílu udělat rozhodnutí a nebát se. Je to proces. Kdo chce, hledá informace, kdo chce, je zkresluje, překrucuje a straší. Já vás strašit nechtěla, dělejte, jak myslíte, následky jakéhokoli rozhodnutí totiž ponesete jen a jen vy rodiče a vaše dítě. A to v obou případech.

          • Díky a rozumím, včera jsem přečetla všechny ty rozhovory s mudr. Elekovou, nejprve jsem před pár dny, když jsem vstoupila do této diskuse, četla jen ten první a musím se přiznat, že mě spíše popudil – je na mě příliš striktní, kategorická (prostě to není ten druh informací, které dokážu přijímat a vnímat s nějakým pozitivním efetem)… pak jsem ale koukla na 2 ze tří videí s M. Suchánkovou a to bylo o něčem naprosto jiném. Moc mě zajímají statistiky, o kterých mluvila a také si načtu o těch nemocech, proti nimž se očkuje více (spoléhala jsem na obecné poměrně kusé informace a také názor švagrové- lékařky) Tímhle začít mi připadá jako smysluplná rada na začátek.

        • Pro paní Evu:
         To, že jedno dítě prospívá a není očkované a druhé neprospívá a je očkované, to přece proboha není naprosto žádný argument. Zohlednila jste ve svém „minivýzkumu“ genetický kód obou dětí, protože , i když by měli obě stejné rodiče, tam geny mají od Vás samozřejmě namíchány různě. Abyste mohla relevantně tvrdit, že jedno prospívá více díky tomu, že není naočkované, musela byste mi zkouknutý celý genetický kód obou dětí a rozumět mu. (Což zatím, neumí nikdo :)) Mezi další veledůležité vlivy patří třeba to, že jedno dítě je mladší než druhé. Když starší onemocní, na mladšího se taky nějaká ta bakterie dostane. Starší býv á doma nemocné, takže je zákonitě doma v relativním klidu i mladší dítě, takže zatímco starší čelilo infekci v plném provozu, mladší má na zvládání infekce klid doma… To je přece známé, že druhé dítě si nemoci odbývá řekněme lehčeji. Mám 2 děti, obě plně naočkované a mohla bych Vám říct stejný závěr, jako jste udělala Vy. To mladší dítě má mnohem silnější imunitu :D Dále je tady spousta jiných faktorů typu hygienické návyky obou dětí (mytí rukou, cucání prstů; i když k oběma dětem přistupujeme stejně a učíme je stejné věci, tak ony se samozřejmě stejně nechovají)… Chlapec se furt válí po zemi, někdo má pořád ruce v puse, holčičky se mazlí s kamarádkami, …. Těch faktorů je nepočítaně. Dalším je výživa. I když jim vaříte stejné jídlo, jak víte třeba, že jeden z nich má gen pro lepší vstřebávání vitamínu C ! ??? A co osobní preference, obě děti snědí všechno z toho, co uvařite? Nebo se jeden vyhýbá čočce a druhý zase třeba více sladí…
         Promiňte za ostrá slova, ale je naprosto směšné argumentovat slovy: Mám 2 děti a to nenaočkované má lepší imunitu. Ve hře je přece skoro nekonečný počet dalších neznámých silně ovlivňujících faktorů…

         • Kristýno, nemáte tušení, jak moc a jak dlouho se o tyto věci zajímám. Přečetla jsem na toto téma knih pro a proti víc než naše obě dětské pediatričky dohromady. Dokonce jsem první dceru naočkovat nechala hexou, takže nejsem z těch, co by si byli od začátku jisti a byly zásadně proti očkování. Ale byla to chyba a platíme za ni určitou daň. Nebude sem psát co a jak, protože nemám v úmyslu přesvědčovat koholi o své pravdě. Komentář nebyl určen vám ale Verunuře, se kterou jsem v kontaktu už druhý měsíc. Vidím, že jí věci začínají docházet a dávat smysl. Je ztráta času a energie odpovídat na každý váš komentář. Já vím, co vím, a vidím co vidím. Srovnávám své děti ve stejném věku, nejsem hloupá, pracovala jsem roky se statistikou. Ano a budete se divit, ale obě holky jedí úplně to samé a taky jsou stejná prasátka, v puse mají pořád něco. Podmínky mají stejné, protože jsou obě se mnou doma atd. atd.Taky nejsem v kontaktu jen se svou rodinou, žen, se kterými jsem v kontaktu jsou tisíce. Kdo chce, data má. Pro i proti. Každý ať si rozhodne za sebe. Jsou rodiny,kde je lepší očkovat, a já jim to neberu. Já se rozhodla stejnou věc už nezopakovat. Mimochodem, genetika se u nás v rodině dost sleduje, protože já přišla na svět s vrozenými genetickými vadami, takže i v tomto ohledu máme asi víc podkladů než běžně rodiny mají k dispozici. Ale to se dostáváme na úplně zbytečnou diskusi o nečem, co vy slyšet nechcete a já to tu nehodlám veřejně publikovat.

          • Těším se na nějakou příležitost si o tomto popovídat. :)
           Vím už o dvou následcích očkování u staršího syna. Ale nějak nejsem schopná vidět víc u toho mladšího (který do roka očkovaný nebyl). Neměl problémy se spaním a průjmem jako starší, ale zase má jiné, mně zatím podivné „stavy.“ I do toho roka.

     • Já ti vám nevím, ale na mne naše doktorka pokaždé útočila s líčením všem možných katastrof co našeho syna potkají, když nebudu očkovat. A nejenom doktorka. Doktoři stejně útočili i na rodiče holčičky, o kterou jsem se starala. Podlehli a holčička skončila na vozíku. O rok později začali strašit s MMR. Rodiče opět podlehli, výsledkem byla patnáctiletá slečna na úrovni dvouměsíčního dítěte s epileptickými záchvaty 3x denně. Stát rodičům přiznal odškodné, ale k čemu jim to je? Chodila jsem s ní do klubu dětí postižených po očkování, v tom malinkém městečku dětí bylo 14!!! Státem uznaných.
      CO se týče odborníků, kteří prý vědí, o čem rozhodují. Před dvěma lety mi napsal člen zdravotního výboru, že v medicíně se od jeho aprobace tuším v roce 1964 nic zásadního nezměnilo, takže on přesně ví, co je pro moje dítě dobré a že žádné vedlejší účinky neexistují. Prosím???
      Během studia (vývojové poruchy řeči u dětí) jsem potkala docentku, která se soustředila pouze na vývojové poruchy řeči získané po očkování. Ta nám opakovala, že od jejího studia medicíny v 70. letech se změnilo snad všechno a že ve svých černých dnech je přesvědčená o tom, že očkování poškodí vývoj každého dítěte. Měli jsme výhodu, v univerzitní školce byly zastoupeny očkované a neočkované děti napůl, takže pro příklady jsme nemuseli chodit jenom do učebnic. Komu mám pak věřit?
      A srovnávat dítě s nemocným po transplantaci, do kterého společnost vrazila x tisíc… Ano, máte asi pravdu, obecně vzato. Je to život proti životu. Taky ten nemocný může potkat někoho s chřipkou. Nebo nepotká nikoho. Mé dítě nemusí mít po očkování žádnou reakci. Nebo také takovou, jako děti z našeho klubu. Vězte, že holčička ležák se zakrslýma nožkama, epilepsií a mentální úrovní dvouměsíčního dítěte na tom nebyla zdaleka nejhůř.
      Názor toho jednoho pána ve vašem odkazu jsem si přečetla. Můj názor je ten, že o očkování a jeho možných komplikacích neví vůbec nic. Absolutně nic. Jenom rád kritizuje.
      Já své kluky očkovat nenechám. Možná později v pubertě, přeci jenom máme v rodině pár příkladů i z opačné strany. Třeba švagra, který je neplodný po prodělaných příušnicích. Paradoxně je očkovaný. Sousedku, která prodělala dětskou mozkovou obrnu. Ehm, po očkování na lžičku.
      A kluky nenechám očkovat i proto, že za poslední rok jsem od několika desítek doktorů (většinou primářů a profesorů) slyšela malou zákeřnou otázku „nebyl syn před touto příhodou očkován?“ Samozřejmě že se nás na tohle nikdy nezeptali na interně, nebo v prvních měsících, kdy všichni tápali, co vlastně synovi je. A víte co? Přestože máme zákaz očkování z neurologie, naše pediatra kluky očkovat chce. Ne sama, to si netroufne, ale na kalmetizační stanici. A tam nám to také doporučují. Prý se nemám čeho bát, očkovat budeme na resustitačním lůžku.

      • ahoj Lamm, ja uz mam holky bohuzel ockovane, nastesti jsem stihla zabranit MMR, takze uz diskuzi tolik nesleduji.
       Po precteni tveho prispevku a hlavne vety ‚Prý se nemám čeho bát, očkovat budeme na resustitačním lůžku‘, bych se rozhodla deti neockovat. To je fakt sila!

      • Lamm, mám za sebou téměř totožnou situaci, ty jsi to tak krásně nazvala, „zákeřná otázka“, to situaci vystihuje tak přesně. I my jsme tuto otázku dostali mockrát, přičemž před očkováním tehdy nikdo nezmínil sebemenší možnost nějakého problému, natož velmi závažného. A při přijetí do nemocnice poté to byla PRVNÍ otázka, zejména na časový rozestup mezi očkováním a začátkem stavu. Včetně toho, že s odstupem určité doby se pediatra opět začala bát neočkovat a nastalo zásadní zlehčování, včetně toho, že kontraindikace od jednoho odborníka vlastně kontraindikací není, protože očkování je dané vyhláškou a tudíž ho MUSÍ mít, nakonec to všechno mohla být jen náhodná souhra okolností, nikdo přede nedokázal… atd. atd. Jeden odborník zcela shazuje názor druhého, který stav vyhodnotil jako poočkovací. Opravdu díky nahoru za tu zkušenost a páni poslanci by toto bohužel potřebovali zažít ve svých rodinách, ač to nepřeju nikomu, tak teprve potom se některým lidem otevřou oči před faktem, že výskyt některých nemocí se limitně blíží nule již desítky let, zatímco výskyt velmi vážných následků očkování se nedaří již potlačit ani cíleným nehlášením a rozmlouváním rodičům, tudíž se čísla vyšší než nula objevují i přes obrovskou nehlášenost stále.

     • Taky si ráda přečtu „proti-názor“ a to, co píšu rozhodně kamenování není :-) Jen zdravá diskuse ;-)
      Obě děti mám očkované, plně, plus žloutenka, klíšťovka a malý neštovice (já je jako dítě neměla, tak jsem se při druhém těhotenství bála – zas ten strach!). Ale kdybych věděla, co vím dneska, rozhodně to očkování odsunu minimálně na věk 3 let a možná nenaočkuji vůbec (zatím mě pořád straší strachy, ale třeba tetanovku už si dát nedám – krásné přirovnání v jednom článku „pravděpodobnost, že člověk zemře na tetanus je V DNEŠNÍ DOBĚ stejná, jako že zemře při pádu ze židle“).
      NIC TO NEMĚNÍ NA TOM, ŽE JE MI JEDNO, KDO OČKOVAT BUDE A KDO NE! Je to přece na rozhodnutí každého z nás! Ale ohlížet se na to, že naši spoluobčané by mohli onemocnět? Moc se mi nezdá třeba ten argument s člověkem po transplantaci, který za to chudák nemůže, jak k tomu přijde, setkat se s neočkovaným – ale to se taky tak říct nedá! Sice je to třeba odborník na něco, ale víte Vy, jestli si třeba „ta původní játra neprochlastal“ nebo „proč mu bylo potřeba transplantovat srdce“ atd., kolik je takových, co za to nemůžou? Jedno procento populace? Nebo to máte podložené statistikami? Napište odkaz, docela by mě to zajímalo. Děkuji.
      Ale jestli je to cca 1% nezaviněných onemocnění, které by to mohlo ovlivnit, proč by to pro mě mělo být dostatečně pádným důvodem, brát globálně ohled na takového člověka? Pokud se takový člověk chová uvědoměle vůči svému zdravotnímu stavu, až tak moc mu přece nehrozí. A kdo vlastně bere ohledy na mě? První dítě od 3tí hexy neustálé angíny (do té doby max. semtam rýma) a diagnostikované ADHD, druhé dítě od první vakcíny neustálé nářky a kníkání, do té doby klidné pohodové miminko. Chodím do práce a když si musím vzít §, protože mám zase nemocné dítě, dají mi to jaksepatří sežrat, a to nemluvím o návštěvě logopeda, psychologa atd., což by třeba taky nebylo bez očkování, nebo při mnohem pozdějším očkování potřeba – to prý nejsou doktoři, na to nemám nárok, takže čerpám dovolenou po hodinách.
      Ohledy na kojence někoho jiného dejme tomu chápu, ale na druhou stranu, proč s nimi ty maminky lezou ven do dopravních prostředků (vůbec mezi lidi), pokud je epidemie nějaké nemoci? Znám maminky, které naprosto nectí 6tinedělí, protože přeci nebudou zavřené doma (chápu, kdyby šli na procházku do lesa, ale do nákupního centra???) – většina dětí těchhle maminek měla první antibiotika před dovršením 6ti měsíců (jedna z nich navíc ani nekojila, protože si přece nezkazí postavu :-( ). A jsme zase u toho – je to jejich volba. Proč bych já měla upřednostňovat zdraví jejich dítěte před svým, když oni sami si ho neváží a je jim to jedno??? Jak jste správně napsala: Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Nebo si to heslo vysvětlujete jinak?
      Ta hranice mezi svobodami jednotlivých občanů je ale strašně tenká! A v případě očkování a třeba alternativních porodů, lesních školek atd. tenhle stát evidentně upřednostňuje názor jediné skupiny a vkrádá se myšlenka, že je to vždycky ta, co lépe zaplatí (marže, daně, výhody, cokoliv…). Takhle by to ale ve svobodném státě fungovat nemělo! Nebo ano?
      TEORETICKÁ OTÁZKA – jak by se Vám líbilo, kdyby Vám stát nařídil oblékat sebe i děti jenom do černého oblečení, protože v půlce paneláku, ve kterém žijete, bydlí možná barvoslepí lidé a jinou barvu nevidí, takže by do vás mohli narážet? Když to neuděláte, mohli by vznikat úrazy (léčitelné), takže stát pro jistotu pohrozí, že když to nesplníte, ostatní oblečení Vám spálí, násilím vás všechny stejně převléknou do černého a dostanete pokutu! V pozadí stojí to, že nějaká firma kdesi v tramtárii všechno vyrobené oblečení omylem obarvila načerno a potřebuje ho prodat aby nebyla ve ztrátě! – tohle je samozřejmě naprostá blbost, ale úplně stejně absurdní a padlá na hlavu, jako postavení státu v kauze očkování a dalších!
      A propo, když budeme hájit zdraví našich spoluobčanů a podřídíme se očkování my, budeme pokračovat tím, že budeme v rámci EU NUTIT (ano, i nás nutí) okolní státy taky povinně očkovat na nemoci, kterých se bojíme my nebo ohrožují naše nemocné? Nebo našim spoluobčanům zakážeme, aby tam vycestovávali a cizincům zakážeme vstup k nám? Normálně, pořád, bez akutní hrozby nějakou epidemií? Kde by pak byl začátek a konec svobody jednotlivce? Kde by to končilo? Chápete, jak je to celé postavené na hlavu?!
      A ještě jedna věc, psala jste, že i naočkovaný je přenašečem. V tu chvíli jsem pochopila, že je tedy pro společnost mnohem nebezpečnější naočkovaný jedinec, který na to, že je očkovaný spoléhá, nijak uvědoměle se díky tomu nechová a navíc to, že nemoc má, ani nepozná, protože má tak mírný průběh, že si ani nevšimne. A sice méně intenzivní, ale zmutované „bacily“ roznáší ve společnosti celou dobu, co je infekční. U neočkovaného dítěte/dospělého, je vždy snaha vyhnout se nakažení infekcí (pominu dětské nakažlivé nemoci, kde to plno maminek vyhledává), a pokud už ji chytne, nemoc ho složí, on zaleze domů, do postele a dokud se nevyléčí, je od společnosti strannou. Čili roznáší mnohem kratší dobu sice agresivnější „bacily“, ale nezmutované očkováním, čili lépe léčitelné. Pochopila jsem Vás správně?

   • „S povinným očkováním je to jako s povinným vzděláním. Ano, existují špatní učitelé, nebo chybně použité metody výuky, ale celkově přece nikdo nebude tvrdit, že povinné vzdělávání je špatná věc, ne?“

    Když ostatní kontroverze dané komplikovaností tématu včetně toho, že zde se pohybujeme na konkrétním webu konkrétní názorové skupiny lidí, poodsunu, tak v reakci na výše uvedený postoj chci napsat – povinné vzdělání má nějaký třídící systém, ve kterém vyhodnocuje, zda je možné konkrétní dítě vzdělávat, pokud jde o dítě v něčem neprůměrné, tak za jakých podmínek, jakou rychlostí a v jaké zátěži. Je snad tato charakteristika systému v něčem špatná? Protože stran povinného očkování se ve srovnání s přijímáním dítěte do školského systému velmi nedostatečně zohledňují jak imunitní danosti, tak dědičné souvislosti rodiny, všechny děti se mají očkovat stejným tempem, ve stejné době, stejnou vakcinou. Předpokládám, že tak velkou naivitou, že bude zohledněn rodinný výskyt epilepsie, autoimunitních onemocnění, nepříznivé reakce poočkovací u sourozenců, vážné následky poočkovací reakce u sourozenců, netrpíte. Skutečně, takto se to neděje. Očkují se všechny děti, které jsou v dosaženém termínu právě zdravé, bez ohledu na širší souvislosti. Je to poměrně podobné tomu, jako kdybychom řekli, že budeme vzdělávat každé šestileté dítě (v našem systému, jinde se věk nástupu povinného vzdělávání liší), které má základní předpoklad – hlavu na krku. Zda mluví, jak myslí, jaké má předpoklady dalšího vývoje, jakou má za sebou rychlost vývoje předškolního a jaké výkyvy i v rámci NORMÁLNÍHO spektra odchylek, by nebylo v ničem podstatné… je třeba naplnit procentní normu…

    • Taky názor. Rozdíl mezi povinným vzděláváním a očkováním je ale dost podstatný! Pokud moje dítě narazí na špatnou školu/učitele, mohu změnit školu nebo ho začít učit doma, pokud považuji za nevhodné, aby šlo do školy od 6ti let, mohu jeho nástup zákonně posunout (sice to stojí čas a papíry, ale jde to), pokud potřebuje nějaké jiné, zvláštní zohlednění při výuce, také se to dá vyřešit (jiná škola, asistent . . .). Kde máte tyhle varianty u očkování???

 16. Já jsem z toho úplně paf, je tohle možné v demokratické zemi? Mám 3m holčičku a rozhodla jsem se ji očkování posunout (zatím), doktorka na mě tlačí při každé návštěvě,tak jsem zvědavá co bude říkat teď. Podepsala jsem petici.

 17. No mě zase poprvé v životě napadlo, že tohle by pro mě byl dobrý důvod odstěhovat se o pár km dál… a požádat tam o azyl. Protože tohle je porušování lidských práv a svobod jak vyšité. Protože pokud přece někdo očkování chce a očkovat nechá, může být naprosto v klidu, co se týče ostatních nenaočkovaných, když to očkování je TAK účinné… nebo není? ;-)

  • To jsme přesně říkali s manželem. Že buď zaplatíme nějakou únosnou pokutu a ze systému se „Vykoupíme“ nebo prchneme někam dál. Ale ono je všude něco. Někde se nesmí děti vzdělávat doma, ale může se tam volit očkování a rodit doma s asistentkou (tuším Německo), jinde zase naopak. Nejlíp nám z toho vycházela nějaká ta džungle a mírumilovní domorodci :-) O účinnosti vakcín asi nemusím psát, moudří již vědí, že :-)

  • Janino, takhle jednoduché to není. V této debatě budu jediný kacíř, ale jsem pro plošné očkování! Rozhodně netvrdím, že očkovací vakcíny jsou supr, že nemají vedlejší následky, že je ok očkovat děti bez rozdílu zdravotního stavu a anamnézy, že jsou namístě tvrdé sankce atd. Souhlasím s tím, že chybí diskuse, jaká očkování by ještě měla být povinná a jak by se k očkovacím látkám mělo přistupovat. Ale svobodu a lidská práva mají mít jak ti, co očkovat nechtějí, tak ti, co očkovat chtějí. Očkování má totiž smysl jen, když je plošné, tedy, když se naočkují všechny děti. Jen tím, že je populace proočkovaná vzniká situace, kdy ty nemoci mizí a úmrtnost je nula, nula nic a ti, co očkovat nechtějí, se nemusí bát, protože jim nemoci moc nehrozí – ale právě díky tomu, že očkují ostatní (to se to pak machruje, když ještě před několika desítkami let se na některé z těch nemocí běžně umíralo nebo měly aspoň ne moc pěkné následky)! A důvod, proč neočkované děti vylučovat z kolektivu? Protože i ty očkované děti mají třeba malinkaté sourozence, které ještě očkovat nelze a jak jsem tady četla o „spalničkách a zarděnkách, které jsou vlastně úplně v pohodě“, tak nikoli třeba pro novorozence. Maminka, která má ve školce jendoho potomka, by pak od jeho neočkovaných kamarádů musela izolovat malého sourozence, tzn. nejspíš starší dítě do školky nevodit a nevyzvedávat… Prostě svoboda každé z vás, která neočkuje, končí tam, kde začíná svoboda jiné maminky s dosud neočkovaným dítětem. Všechny uděláme pro své děti první poslední a neumím si představit, že by kterákoli z vás chtěla vidět své maličké miminečko na smrt nemocné, protože se prostě proti těm banálním nemocem přestalo očkovat. Vím, že tyto argumenty jsou vám všem tady asi obecně známé, ale považuji je za naprosto kruciální a připadá mi, že v této diskusi jsou silně potlačeny díky všeobecnému zdejšímu přesvědčení, že očkování je jenom špatné.

   • Povinné očkování ovšem JEN potlačuje svobodu těch, co očkovat nechtějí.
    Jestliže moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda očkování chtivého, tak proč to neplatí i naopak? Není přece možné v zájmu očkovaných násilím naočkovat ty, co nechtějí, aby očkováni byli. Proč bych se měla očkovat, aby náhodou budoucí očkovaní- ta mimina – nebyli v nějakém ohrožení? Kvůli svobodě jeho rodičů- např. dávání do školky, mám naprosto zadupat tu svoji?
    Očkování, stejně jako pojistky jsou obchod se strachem. Část chorob, vůči kterým se očkuje, mizely ještě před zavedením očkování. Např. lepšími hygienickými podmínkami, lepší stravou, …. U černého kašle to např. neplatí. Ale je léčitelný a nebezpečný může být „jen“ pro mimina. To sice není málo, ale z mého pohledu riziko podávání chemických koktejlů je větší, než riziko nákazy č. kašlem. Ale to už je na každém.
    Těžké téma. :)

      • Urcite? Detske nemoci maji zakaz vstupu k dospelym a od dospelych k detem? Znam nekolik dospelych, kteri se nakazili priusnicemi. Velmi pravdepodobne od deti. A nemocny dospely neni infekcni? Chorobu nesiri dal? Nebo siri jen na dospele? A cerny kasel neni detska choroba. A je dost rozsireny, casto nerozpoznany.

      • „Dětskou nemocí dospělý dítě nenakazí :-).“

       To myslíte vážně? Dospělý může onemocnět všemi dětskými nemocemi, které v dětství sám neprodělal a řada dětských nemocí se bohužel dá prodělat i opakovaně (příušnice, plané neštovice – formou pásového oparu, zarděnky, ČERNÝ KAŠEL) a samozřejmě je dospělým člověkem přenosná nejen na děti, ale na všechny lidi v okolí! Očkovaný člověk nebo člověk, který chorobu již prodělal, mívá též zkreslené příznaky a průběh, který lékaře ne vždy upoutá jako možná infekční nemoc a je proto velmi často mnohem více rizikový coby roznašeč nemoci – např. diskutovaný černý kašel mívá nenápadný průběh vleklého obtěžujícího kašle, bez teplot, může vypadat, jako doznívající pochřipkový kašel, a může být infekční řadu týdnů – tito lidé jsou NEJVĚTŠÍM rizikem nákazy malých neočkovaných kojenců/batolat, u kterých je průběh s nejtěžšími komplikacemi…

       Očkování je téma složité. Pokud chce někdo zabránit šíření nemocí v populaci, mělo by se mnohem šířeji debatovat a vyřešit i přenos a ohniska vznikající v populaci dospělých osob. Skutečně nejde o okrajový problém.

       • ok, napsala jsem to příliš zjednodušujícím způsobem. Měla jsem na mysli, že dospělý, který nemoc ZPRAVIDLA prodělá v dětství jí dítě nenakazí a u dalších nemocí, které neprodělá je to proto, že je očkován. Ale připouštím, opět je tam to ZPRAVIDLA. Ovšem žádný takový případ neznám, ale tím nechci říct, že nenastal. Já sama jsem měla neštovice 2x – poprvé jako poměrně malé batole, podruhé v 15 letech, příušnice v 16 letech – a je to důsledek objednávek do Vesmíru :-) , protože v obou případech jsem byla zpruzená ze školy a přála si, abych byla nemocná a nemusela tam jít – no tak v obou případech karanténa 3 týdny a průběh tedy příjemný nebyl, což asi nemusím blíže popisovat… Manžel měl dokonce příušnice v dospělosti. A ano, souhlasím a už jsem to výše několikrát napsala, že je na místě diskuse o tom, nakolik je potřeba některá očkování (zejména proti nesmrtelným nemocem) zachovat jako povinná a kór je ještě spojovat s totálně drakonickými sankcemi. Takovou výši pokuty nedostane ani někdo, kdo řídí v opilosti a přímo ohrozí životy ostatních lidí v provozu! Jak už jsem řekla, necítím se dostatečně fundovaná, abych tady vyvracela některé věcné argumenty, ještě budu muset asi načíst řadu informací, ale jsem daleka toho, být kategorická. Petici asi podepíšu, protože mě děsí ta hysterie a taková síla represe. Jen jsem si dovolila mít do určité míry odlišný názor – ačkoli netrpím iluzemi o farmaceutickém průmyslu (nějakou dobu jsem pracovala pro klienta z této oblasti), nejsem zastánce konspiračních teorií na toto téma. Určitě to nejsou nezanedbatelné položky, ale na ztrátě očkovacího byznysu by se žádná farma firma nepoložila, nota bene, když by zrušení očkovací povinnosti nepochybně neznamenalo, že všichni mávnutím kouzelného proutku přestanou očkovat. A stejná teorie se dá uplatnit i proti alternativním lékařům, kteří si předpokládám za své služby a homeopatii také berou peníze ( a nota bene bez jakékoli regulace výše úhrad) a mají tudíž také byznys z těch, kdo se rozhodnou pro alternativní přístup :-) prostě tudy pro mě cesta s argumenty nevede. A hysterický přístup hygieniků, lékařů a spol. nepovažuji za vhodné vyvracet tímto přístupem. Pojďme diskutovat, ne kategoricky tvrdit, že očkování je prostě špatné a tečka a každý, kdo po nás chce, abychom naočkovali své děti je vlastně omezenec. To je docela nízké na můj vkus.

        • Nevšimla jsem si, že by tu zaznělo, že ten, kdo chce očkovat, nebo nás nutí očkovat, je omezenec.
         V první řadě jde o svobodu. Rodiče jsou zodpovědní za svoje děti a měli by mít právo tedy rozhodovat.
         A nikdo nemá právo je na tomto omezovat. Ani stát v zájmu většiny. Stejně tak jsem nezaregistrovala, že by zaznělo, že očkování je prostě špatné. Ač já osobně ho jako zbytečné vnímám. A to ve všech povinných složkách.

         Nevím, proč dnes ano. :) Obvykle s nikým na téma očkování nediskutuju. Každý má svůj názor, svůj přístup a svoje důvody. Každý ať v očkování koná, jak myslí. Svobodu, pohodu pro všechny. :) (ne jen pro očkované :) )

        • Téma je složité, i diskuze je tím pádem vždy ne zcela výstižná. Nicméně stran lobby nejde o konspirace, to je holý fakt, chápu, že stále zůstává skupina očkujících rodičů, nicméně rodičů žádajících změny, odklady atd. přibylo poměrně výrazně, pokud by tu byl umožněn demokraticky svobodný prostor se pro očkování rozhodnout dle vlastních znalostí, názorů a přesvědčení, tak by vývoj pravděpodobně kopíroval podobný vývoj v okolních zemích – a očkovanost by mírně poklesla, ročně přitom jde o miliardy korun. Pokud očkování hexavakcinou ve 4 dávkách stojí na jedno dítě 5500Kč a ročně by se naočkovalo o cca 10tis. dětí méně (což odpovídá o něco méně než 10% populačního ročníku dětí), výrobce ztratí na zisku 55 milionů. Pokládáte to za málo významné?

         S nákazou od dospělých – u černého kašle jde o nejvyšší riziko nákazy novorozenců a dětí před nástupem ochrany očkováním (u kojenců jde o 3 dávky, tj. nejméně do 5.měsíce života, pokud jsou všechny dávky podané zcela dle rozpisu, dítě není vůbec nemocné či nejsou jiné důvody některou dávku odsunout, např. probíhající horečnatá nemoc v rodině atd.) je riziko nákazy věkovou skupinou prarodičů, kde černý kašel cirkuluje velmi často nerozpoznán. Poslední cca 3 roky jsou těhotné ženy informované o vhodnosti buď proočkovat prarodiče v rodině, nebo očkovat samotnou těhotnou, aby se předešlo infekci z této věkové skupiny lidí v okolí – nikoliv od malých dětí či dokonce neočkovaných dětí, bohužel.
         Téma je skutečně složité, já rozumím určité závaznosti očkování, nicméně ne za cenu takovýchto sankcí či dokonce očkování proti vůli rodičů(! – to je naprosto příšerné, tento koncept), v tom se spolu shodneme.

        • vyplývá to z rozhovoru s MUDr. Elekovou (pokud si to jméno pamatuju přesně) – v podstatě řekla, že její kolegové lékaři nejsou dost informovaní, mají v tom peníze a ani nechtějí být informovaní = jsou to ziskuchtiví omezenci, což je pravda trochu moje interpretace, ale jinou moc nevidím. Její přístup je totálně kategorický. Očkování prostě ne. A já už před delší dobou slyšela rozhovor na Radiožurnálu už bohužel nejsem schopná říct jméno, ale s lékařem, který je na tuto oblast specializován, s očkováním pracuje denně a prohlásil, že sám je očkován s výjimkou HPV virů na vše. Tak nevím, proč by měl být menší specialista nebo méně poučený, než paní doktorka? Je to jen o přístupu, o tom, komu a čemu chceme naslouchat… a jasně PEACE on you all :-D

        • Verunuro, jen takový dloubavý dotaz k zamyšlení: Proč se vlastně ten pan doktor hovořící na Radiožurnálu nechal oočkovat na vše kromě HPV virům? To je tedy ke své manželce/přítelkyni/sexuálním partnerkám pěkně bezohledný! Proč pokouší tu možnou nákazu ženy, kterou miluje (předpokládám), když vše ostatní se rozhodl „vymítit“ v rámci ochrany společnosti? To je stejné jako s těmi ohroženými miminky starších sourozenců ve školce s neočkovanými. Navíc, v rámci histerie, která tu už nějakou chvíli panuje – říct mohl cokoli, jeho očkovací průkaz jste neviděla. Totéž samozřejmě platí u kohokoli, kdo je proti očkování.
         Já osobně jsem zatím někde mezi, ale jestli ještě někdy budu sebe nebo děti očkovat, tak rozhodně ne proto, že to někdo nařídil!!! Tak ať to udělají jako doporučené očkování, které pojišťovna uhradí, když se naočkují všechny dávky, nebo celý očkovací program – po dostatečné „mediální masáži“ na to stejně většina rodičů uslyší, tak proč mají potřebu něco takového jako výhrůžku, že to udělají i bez vědomí rodiče??? Upřímně řečeno, první, co mě přivedlo k přemýšlení o prospěšnosti/škodlivosti očkování byly právě ty mediální debaty o tom, že je to málo povinné, že se musí zpřísnit sankce . . . hlavně kvůli tomu „stojím na zadních“, takhle se možná dá jednat s dětmi, ale ne s dospělými!!! Ale to podle Vašich příspěvků cítíte asi trochu podobně.

        • Pro Petru V. – nějak jsem se v posledních dnech rozhodla, že už nebudu do téhle diskuse dál přispívat. Dostala jsem zde zajímavé tipy na zdroje informací, otevřel se mi nový pohled a tím je asi celkový přínos pro mne vyčerpán. Nemá smysl přeříkávat si tu všechna pro a proti, protože zdejší komunita má již většinou jasno a nestojí o to. Navíc moje pochybovačné komentáře rozpoutaly kolotoč komentářů, které nebyly moc příjemné a rozvířily nepříznivé emoce – zbytečně. Každý si asi musí projít procesem prověřování vlastních paradigmat a nastavených programů sám :-)

       • Souhlasím. Nejde přece jen o děti. Navrhovala bych proočkovávat i dospělou populaci. Když uvážím, že česká populace valem stárne a starší lidé mívají oslabenou imunitu, tak je to aktuální téma… Přišlo by mi správné, aby to hradila pojišťovna, ale pojišťovny by byly ostře proti :D
        Mimochodem, když se tady od odpůrců očkování objevují nařčení z lobby farmac. společností, tak já taky přidám něco k dobrému – slyšela jsem, že VZP mírně řečeno velmi podporuje petici proti povinnému očkování… No samozřejmě, to bude ušetřených milionů. Ňechci se přít, jen ukazuji, že jakákoliv myšlenka, i dobrá, i špatná, může a je zpravidla zneužitá nějakými společnostmi. Mám pocit, že spousta lidí bere očkování jako konspirační projekt několika nadnárodních gigantů, kteří se na tom napakují. ANO, asi napakují, ANO, zajímejme se o složení a vedl. účinky. ALE nezatracujme kvůli tomu očkování jako takové…

        • Zde ale nejde o zavrhování očkování jako takového, jde o petici proti zákonnému ustanovení, které za jakékoliv porušení očkovací vyhlášky (tj. i například využití očkovacího schématu hexavakciny 2+1, které je výrobcem určeno jako plnohodnotné a užívá se v řadě států, nicméně v ČR jde již o porušení vyhlášky a tudíž sankcionovatelnost jak lékaře, tak rodiče vysokými částkami – přestože dítě získá plnohodnotnou ochranu, totéž např. pro rodiče, kteří pouze chtějí očkovat dítě až po dosažení určitého věku, který též je pak v rozporu s vyhláškou atd., tyto děti též dosáhnou plné ochrany z hlediska společnosti, jen o něco později a ve věku do dvou let je zejména z hlediska neurologického vývoje dětí řada důvodů, proč toto rozhodnutí pokládat za opodstatněné u konkrétních dětí) určuje až likvidační sankce (u lékaře 3 mil. za neprovedení očkování, úžasné) a k tomu vsouvá formulku o možném očkování proti vůli rodičů.

         Já jsem vyrostla v komunistickém režimu, kdy toto bylo běžné. Měla jsem nemoc, u které mamince řekli, že nemám být přeočkovaná proti TBC. Dětská dr. to věděla, nicméně tehdy se očkovalo hromadně ve škole, došla kalmetizační sestra, očkovala celou třídu, nikoho nezajímalo o dětech a jejich zdraví vůbec nic. Očkovaná jsem samozřejmě byla, pak jsem byla řadu týdnů v nemocnici. Naprosto nyní nezpochybňuju CELÉ OČKOVÁNÍ, jak píšete, ale jsem zásadně proti striktní povinnosti tohoto bezohledného charakteru. I dnes, kdy by měl být režim ještě „volnější“, je problém se s lékaři dohodnout na skutečných omezeních, někteří prostě chtějí mít vše podle tabulek, rodiče jsou jediní, kdo mohou bez záchvěvu dohlédnout na zájmy svého dítěte. Formuli o očkování i proti vůli rodičů si zásadně nepřeju, nejde o život zachraňující výkon a ani se to tomu neblíží.

    • Naprostý souhlas. Navíc podle posledních výzkumů ani očkování před černým kašlem nechrání, víc jak polovina nakažených dětí byla na černý kašel očkovaná.

     • Očkování má omezenou dobu, po kterou je schopno pacienta chránit… nicméně já asi nemám tolik těch aleternativních informací, jako vy tady a se zájmem si je přečtu – myslím, že ve věcné diskusi byste mě samozřejmě argumenty utloukly. Jediné, o co mi šlo, je, upozornit na to, kde jsou limity té svobody a základních práv, o kterých psala Janina. To mě vlastně popíchlo k reakci a důvodem bylo, že je tu poměrně názorově homogenní skupinka osob, které tvoří jakousi menšinu a chybí tu tak ten pohled zvenku z okolního „většinového“ světa.

      • Já taky dost vycházím z toho, že naše republika je -co se týče nejen demokracie -sto let za opicemi. Tady se řeší věci, které by se vůbec řešit nemusely. V Německu mají jiné viry a funguje tam jinak mechanismus nemocí? To jen například. Zajímá někoho, že v Portugalsku od chvíle, kdy dekriminizovali drogy zásadně klesl počet závislých? Napadlo vás někdy, proč máme spoustu zdravotních pojišťoven, když -i díky zákonu- všechny poskytují totéž v bleděmodrém? A další věc je, že mně je logicky bližší mé dítě. Za něj mám odpovědnost (tedy já to mám za pár, že ne :-D ) a po tom, co vím,bych ho nikdy už nevystavila riziku očkování. Nikdy bych neobětovala zdraví svého dítěte za život sousedova kojence. Drsné, ale upřímně si odpovězte, jestli někdo z vás ano. Ale pokud ano, beru a respektuji. Totéž musí platit obráceně. Bez pokuty. Tímhle přístupem se stejně dneska už ničeho nedosáhne. Je to těžké téma pro lidi, kteří nerozumí zákonitostem energií, Vesmíru, kteří nespoléhají na sebe, ale potřebují vedení a aby jim někdo říkal, co kdy jak proč. Jakmile vám to zapadne, nic těžkého na tom není. Ať už se pak rozhodnete jakkoliv, nikdy nebudete mít potřebu nutit ostatní, aby to udělali jako vy. A to se právě teď snaží stát udělat. Kvůli lobby a penězům. O zdraví tu vůbec nejde.

       • tak si to otočte – obětovala byste život svého kojence pro něčí neočkované dítě? ale tuším, že tohle říkat, je zbytečné, máte své jasné přesvědčení a nezbývá mi, než ho respektovat. Podle Vašeho článku jsem se prostě rozhodla, že už nebudu katgorická, ta vždycky nejchytřejší a ta, která neposlouchá, protože TO ví líp… Spíš by to u mně asi rozhodla statistika zvýšení výskytu nemocí u miminek ve vazbě na nárůst neočkovaných dětí vs. statistika počtu úmrtí jako důsledku očkování, resp. jiných vážných následků. Ale asi ani jedna neexistuje :-( K Německu a Portugalsku ty informace nemám, zdravotní pojišťovny neposkytují totéž v bledě modrém, pokud bychom měly jednu- státní, byla by možnost získat jiné plnění vyloučena zcela. Jinak na to ostatní se mi reaguje těžko – jak už jsem psala v úvodu, Vy jste totiž podle tohoto komentáře vlastně založením anarchistka :-) (což mi bylo blízké v dobách mé krátké punkerské minulosti), ale dnes už s tím zcela nesouzním. Jakkoli je náš stát nedokonalý, já prostě myslím, že institucionálně potřebný je, právě proto, aby tu represi někdo reguloval. Systém oko za oko zub za zub není úplně ono. Funguje třeba v arabském světě a nemyslím, že bych to tu tak chtěla…

        • Rozdíl bude v tom, že ten kdo neočkuje, nemá strach, že nemoc ohrozí jeho dítě. Převezmou zodpovědnost za své rozhodnutí. Nepředávají ti, kteří očkují, svoji zodpovědnost lékaři očkovači? Vakcinologovi? Státu? S pocitem, udělal jsem, co jsem mohl…. teď už nemůžu dělat nic. Je to v pořádku, když to tak cítí a chtějí. Není v pořádku k tomu nutit jiné. Ty, kteří to vidí jinak.

        • Pokud anarchismus znamená v tomto případě vyčlenění z toho, co dělá KAŽDÝ NORMÁLNĚ a VŽDYCKY, tak jo, pak jsem anarchistka :-D Jinak velmi tolerantní, totéž ovšem žádám od ostatních. Argumenty druhé strany chápu, ale vynucovat si uznání represí bez možnosti jiného řešení je pro mě nepřijatelné. Je např . logické, že se na silnici jezdí vpravo. Tomu všichni rozumí. Taky je nutné respektovat určité nařízení ve prospěch celku. Jenže mám volbu. Pokud mi bude zásadně vadit, že se jezdí, že se MUSÍ jezdit vpravo, nemusím si kupovat auto a jezdit. Jiná situace by ovšem nastala, pokud by stát nařídil, že vsichni si auto koupit musí a bez ohledu na věk či zdravotní stav jezdit. Ano, ti, kdo děti nemají, se díky tomuto a nebo jiným nepřijatelným požadavkům mohou rozhodnout, že je mít nebudou. Nebo budou, ale jinde. Ti, co děti už mají, jsou jaksi v pasti. Auto jde prodat, dítěte se člověk jistě nevzdá. Ale jak už jsem v této diskusi psala. Pro mě by toto byl důvod, pokud bychom nenašli jiné řešení, k vystěhování. A co se týče obětování vlastního kojence. Obětovala jsem zdraví svého dítěte ve prospěch celku. Byla jsem nevědomá, možná hloupá a zcela určitě zmanipulovaná tím, co KAŽDÝ NORMÁLNĚ a VŽDYCKY dělá. Takže jsem se naučila používat vlastní úsudek a protože miluju logiku, jsou mi blízká vysvětlení, která zapadají a jsou postavená na tom, co příroda a Vesmír umí daleko lépe než my. A já to respektuji.

        • anarchistku jsem myslela ve smyslu, že podle Vás nepotřebujeme ochranu většiny, represi, stát a ať si každý dělá, co chce a co mu vyhovuje v jeho Vesmíru :-) anarchismus je to tím odmítnutím autority a institucí. Navíc s tím ani nemám spojenou negativní konotaci (asi od té doby, co jsem zvažovala, jeslti budu nosit číro :-D )

        • Kdyby každý pochopil, že nejlepší, co může udělat, je starat se jen o sebe aby mu bylo dobře, tak to by byl ideál :-) K tomu ale ještě povede dlouhá cesta. I když znám čím dál víc lidí, kteří to dělají a je radost s nimi být. Nemám problém s autoritami. Ačkoliv je pravda, že čím dál méně lidí pro mě autoritou je. To ovšem souvisí s uvědoměním sebe sama. Jinak jezdím vpravo, do práce chodím včas, daňové odevzdávám v termínu a daně platím…ne, nemyslím si, že mě tzv . autority nějak zvlášť nutí k odporu. Ale nesmyslná a možnost nedávající nařízení nejsou nic pro mě. I když jsem si během této diskuse uvědomila, že je pro mě zbytečná :-) Je to pro mě výborná zkušenost, jak se příště nezaměřovat na věci, na které nechci a které ani řešit nemusím. Protože svět je v pořádku :-) Takže díky ;-)

        • Tammy přesně, jen bych poupravila z „udělal jsem, co jsem mohl“ na „udělal jsem, co mi řekli, tak to musí být v pořádku, už nic nehrozí“.
         Janino, jak jste psala „lidi, kteří nespoléhají na sebe, ale potřebují vedení a aby jim někdo říkal, co kdy jak proč“ vzpomněla jsem si, jak jsem si vybrala porodnici pro druhý porod – kamarádka se z ní vrátila úplně nešťastná, že po ní pořád chtěly něco rozhodovat a ona že jen chtěla slyšet, co má dělat – podle toho jsem zjistila, že je vhodná pro mě :-)
         Verunuro, dá se to (obětovala byste život svého kojence pro něčí neočkované dítě?) otočit i jinak – proč bych měla? Já snad za ním budu chodit, když onemocní? Budu k němu, nemocnému, pouštět svoje starší dítě na návštěvu? Jsem blázen? :-) Děti mám očkované obě, a ani tak, když jsem byla na mateřské s druhým, jsem to první do školky nedávala, když tam něco řádilo. I s rýmou jsem ho nechávala doma. A znám maminky, které tam dítě strčí i s teplotou, ačkoli jsou doma s dalším děckem :-( Je to o osobní zodpovědnosti každého – nebo byste byla radši, aby stát řídíl každé naše uprdnutí? Já bych tedy nechtěla :-)

       • Pokud mám informace, tak vb Německu nám závidí naší proočkovanost a uvažují o jejím zavedení :) Ona ta diskuze je všude stejná a plamenná, Nicméně nerada bych se bezhlavě opičila po komkoliv. To jsme se jako desítky let opičili po Východu a teď se budeme pro změnu opičit po Západu? :D Argumenty jinde to mají takhle, neberu. Navíc mě připadá náš systém – zdraví je obecný zájem, zájem všech, mnohem více sociální a mě bližší. A s očkování, má -li fungovat, tak MUSÍ být plošné. Pokud nebude očkování povinné, hrozí to, že proočkovanost klesne pod 90%, a to bude mít za následek šíření a mutování všeho, co sem přistěhovalci přinesou. Odpůrci očkování povídají, že nenaočkovali dítě a nic se nestalo“ . Ano, samozřejmě, vzhledem k vysoké proočkovanosti se tu zkrátka jen tak s nákazou nepotká. TEĎ ne. To nebezpečí hrozí za pár let.

        A k názoru, že je Vám přednější zdraví Vašeho dítěte nad zdravím kojence od sousedů:
        Ano, je to celkem logická sobeckost. A je Vám také přednější zdraví Vašeho dítěte nad zdraví Vaší maminky, nebo Vašeho dlouhodobě nemocného manžela o slabenou imunitou???

        • Ano. Z mého pohledu je zdraví dítěte přednější než zdraví maminky, nebo manžela. To mimino je naprosto závislé na okolní péči (i ono se narodilo do určitých podmínek, ale v tomto věku má velmi malou šanci věci měnit a řídit). Ta maminka a manžel jsou ve stavu, do kterého se dostali vlastním přičiněním. A mají poměrně mnoho cest, jak z toho ven.

        • A nebylo by tedy mnohem levnějším řešením nepouštět sem ty přistěhovalce?
         Zatím mě život neustále přesvědčuje, že nejlepší bývají ta nejjednodušší řešení ;-)

    • Ano… težké téma! :-) naopak to neplatí, protože žijeme v demokratické společnosti, což má své stinné stránky, jako je právě např. řešení přístupu k menšinám jakéhokoli charakteru. Stojí to všechno prostě na většině a chápu, že je to nedokonalé, ale zatím nikde na světě za celou historii nevymyslel ještě nikdo systém, který by dlouhodobě dokázal fungovat lépe… prostě a jednoduše jsem jen chtěla říct, že většina lidí dnes stále ještě děti očkuje, očkovat chce a očkování věří a tato většna se chrání. A byť souhlasím s tím, že ta represe je naprosto přehnaná a vznikla kolem toho zbytečná hysterie, je to prostě tak, že v tomto uspořádání platí, že pokud se svobodně rozhodnu se odlišit a pravidla většiny nerespektovat, musím nést důsledky. Ale samozřejmě je na většině a zdravém rozumu odpovědných autorit :-) aby takové důsledky byly přiměřené. Teď mě napadlo použít jako příměr něco, co řekla Eva, ale v úplně jiné souvislosti. Když zkouším žít dle JJ, není o to tom, že už si nadosmrti nedám čokoládu nebo kafe, ale když si ho dám, musím nést důsledky… Podle mého názoru může být i odůvodněné vyloučit neočkované dítě z kolektivu, ale je totální úlet odepřít mu ošetření pediatrem nebo ho dokonce naočkovat proti vůli rodičů. Buď tedy naočkovat musím a jediné můžu, je osvětou a dalším působením přimět větčinu pochopit, že je to špatně (a ano, trvá to někdy dlouho, zejména, když ta většina nechce slyšet) nebo se nepodřídím, ale pak to s sebou nese nepříjemné důsledky. Hygienické podmínky nemají na výskyt některých chorob až tak velký vliv, jak se doufalo, prostě když se ten virus někde vyloupne a zaútočí, hygienická opatření nepomohou – viz návrat černého kašle, který je velmi nebezpečný pro děti stejně jako pro dospělé.

     • Je tu ale ten další problém, že očkování přináší ne tak početně zanedbatelné skupině dětí následky na zdraví, někdy i na životě. V současnosti je úmrtnost na některá onemocnění 0, výskyt těch onemocnění 0, ale následkem očkování dané nemoci existují úmrtí i vážné následky na celý život – za které nenese nikdo žádnou zodpovědnost, ačkoliv rodiče by tedy museli svého kojence donést k očkování povinně, případně by byl naočkován dokonce proti jejich vůli – opravdu lze potom lidem říkat, že se mají starat o těžce postižené dítě a je to daň, kterou mají platit za „bezpečí ostatní zdravé většiny“? Nemluvě o tom, když dítě dokonce ztratí… Opakuji, to téma je složité, nicméně ti z nás, kdo mají za sebou těžký důsledek očkování u dítěte, vidí situaci velmi odlišně od většiny, která něco podobného nikdy neviděla, nezažila. Nicméně i tito lidé tedy budou povinni donést sourozence tohoto dítěte k očkování bez úpravy očkovacího schématu atd., protože ani v současnosti se toto v ničem nezohledňuje, pokud člověk nedokáže najít osvícenějšího lékaře (nezřídka takového, který též viděl, případně sám u svých dětí zažil podobný těžký stav dítěte v souvislosti s nevinným a neškodným očkováním).

      Jsem rozhodně pro svobodu v očkování, nevidím žádný hluboký problém mít systém podobný systému okolních zemí, též demokratických a též se svobodou očkování, nicméně pokud někdo tvoří podobnou úpravu ohledně absolutní povinnosti a nevytvoří zároveň úpravu zodpovědnosti státu za následky a případné odškodnění rodičů za skutečně značnou újmu vzniklou touto povinností, tomu vůbec nerozumím a přijde mi to pouze represivní, nikoliv ochranné a demokratické.

      • Ano, odpovědnost je problém, ale umím si představit, že by se to dalo prosoudit (nic lehkého a krátkého by to nebylo, navíc zatím není precedens), jenže předpokladem je, že by muselo být jasně a jednoznačně prokázáno, že ono poškození je následkem očkování. A to si myslím, je hlavní problém, že je to pravděpodobně neprokazatelné. Netuším, jak by takovou skutečnost bylo možné doložit…

       • A to je právě součást tohoto problému. Například USA má též očkování v některých státech povinné, jinde povinné sekundárně – dítě musí nastoupit povinnou školní docházku plně proočkované, tudíž k tomu dochází se vstupem do školy nejpozději, a též mají stanovena pravidla, za kterých bude uznáno poškození za dopad očkování. Některá vodítka existují a stanovit jdou, některá ne, nicméně alespoň v jasnějších situacích, kdy je těsná časová vazba mezi očkováním a vzniklým stavem, který výrobce uvádí jako možný vedlejší projev očkování, by neměla povinnost dokazování ležet na rodičích či poškozeném. Jde o nařízení státu, dokazování opaku by mělo ležet na výrobci/státu. Pokud chystaná úprava tento bod vůbec neobsahuje, je to přinejmenším zvláštní, protože těžké následky očkování existují, to nerozporuje nikdo a výrobci jsou povinni i tyto těžší poruchy uvádět v příbalových letácích.

        • Takto ale není systém odpovědnosti za škodu postaven – pokud Vám vznikne škoda, musíte ji doložit a též fakt, že je následkem konkrétní příčiny. Nuance jsou jen v tom, zda je třeba prokazovat, že někdo porušil nějakou povinnost nebo ne. U nás existují v různých případech oba typy odpovědnosti. Zláštní postup je však v oblasti diskriminace, kdy se přenáší nikoli povinnost doložit výše uvedené, ale důkazní břemeno – tzn. diskriminovanému stačí, aby tvrdil diskriminaci a ten druhý má prokázat, že nedskriminoval.

      • Už nejde odpovědět výše na ty ztráty pojišťoven – ztratili by 55 milionů na obratu nikoli zisku, což je podstatný rozdíl, neboť vakcíny jsou velmi drahé (takže pokud by ty neprodané ani nevyrobili, taková ztráta to není), navíc jejich byznys se u velkých hráčů pohybuje jen v ČR v milliardách, takže opravdu nic tak zásadního… A jinak díky za ty údaje a přístup – hezky se mi to čte a dává mi to smysl!

       • Ono by ale při ne-povinnosti očkování nebylo předem jasné, kolik vakcin stát odebere a tudíž by výrobce skutečně mohl nadbytek vyrobit – děje se tak u mnoha nepovinných očkování a některé vakciny pak musí do stoupy. Výrobci vědí, že u států s povinným očkováním mají velmi konkrétní jistoty s malými výchylkami a proto se o možnost být dodavetelem vakciny velmi ucházejí.

        I já souhlasím s nesením důsledků vlastních rozhodnutí, očkování je skutečně preventivní zákrok a jako takové by nemělo mít tak velkou prioritu, že by bylo touto měrou neplnění sankcionováno. A pokud jsem zastáncem nesení důsledků za vlastní činy, pak je stát na tahu i v tomto – za nekompromisní nařízení nést plně důsledky za poškození vlastních občánků a za podílení se na řešení jejich další životní situace. Nejde přece, aby důsledky musela nést pouze jedna strana.

        • i dle součansého očkovacího kalendáře jsou intervaly pro očkování poměrně široké, takže se v mezidobí dle potřeby dá vacína dovézt ze zahraničí a ještě vydělat, pokud je tam levnější :-) ale to už se pouštíme do příliš velkých detailů, jen jsem fakt přesvědčená, že by to s těmi ztrátami nebyla zas taková tragédie, navíc přibývá nepovinných očkování, které zase mohou nahradit ztrátu z povinných vakcín… šlo mi o to, ukázat na to, že když se tu tvrdí, že očkování je vlastně obchod se strachem, že se mi nezdá ani přístup udělat strašáka z farmaceutického průmyslu. U něj mě osobně pálí daleko jiné věci mnohem víc.

     • Veru – jasně, být zodpovědný za svoje rozhodnutí a nést důsledky svých činů, to je OK. Naprosto. Ať už jde o cokoliv, ne jen o JJ. Mně osobně nevadí ani vyloučení z MŠ, táborů, apod. Ale je směšné vylučovat dítě z MŠ, když do školy nastoupit musí, v současné době. Bez ohledu na očkování. Proto asi nyní pokus o represi, aby se tento problém vyřešil?
      Ovšem nemůžu pochopit trest ve formě likvidační pokuty – ať už pro rodiče, pro pediatry, …. a očkování proti vůli rodičů. To už je přece diskriminace a to velmi mírně řečeno. Je to hon na čarodějnice. Odmítáš? „Upálit.“
      Neslyšela jsem žádného odpůrce očkování, který by očkování zájemcům vymlouval. Nebo jim vyhrožoval, tak jako se to děje obráceně.

      A k těm chorobám…. vidím to podobně jako Janina a jistě mnoho dalších tady. Mají i jiné příčiny než fyzické. A není jisté, že každý „chytne“ jakkoliv infekční chorobu, ač je v kontaktu s bacilonosičem. Není to jen o virech, bacilech.
      U očkování je to víc o strachu než skutečném riziku chorob. Ale tohle už je prostě o osobním nastavení.

      • Tammy, pokud se zákonodárci inspirují u jiných, tak mohou očkováním např. podmínit přijetí k té povinné školní docházce. Tuto možnost vyslovil už kdysi premiér Topolánek, jistě je stále na stole. Pokud by očkování bylo možno provádět proti vůli rodičů, nestojí tomu v cestě nic…

       • A padlo, co by se dělo s povinnou školní docházkou, kdyby rodiče přece neočkovali? Ptám se fakt jen ze zájmu. Nevyužívám služeb ani předškolních ústavů, ani těch školních. Alespoň zatím a naučím-li se čarovat :), zůstane to tak. Domácí školka i škola mají svoje kouzlo. :)

        • Pokud jde o reálnou situaci např. v některých státech USA, tak tam to řeší tím, že neočkované dítě není k povinné docházce přijato a rodiče jsou za maření povinné školní docházky vězněni.

         Tehdy jsem Topolánka slyšela a pokud vím, přímo nezmínil, jak by ten postup vypadal (tehdy se nepředpokládalo, že by očkování proti vůli rodičů bylo možné), mluvil jen o tom, že dítě neočkované by nebylo možné přijmout k povinnému vzdělávání a tento skutek rodičů je už kvalifikovaný jako trestný čin.

   • Kdyby očkování opravdu fungovalo a ty nemoci byly díky tomu vymýceny, tak máte logicky pravdu, ale bohužel je to celé úplně jinak. Navíc by museli být naočkovaní i všichni dospělí, včetně učitelů a celého personálu. A kdo z nás chodí pravidelně co 10 let na hexavakcínu a MMR? Já osobně neznám nikoho, řeší se jen tetanus, který je v podstatě nemožné dostat. Prodělaná nemoc vám zaručí doživotní imunitu, očkovaná jen na asi 10-15 let, víc ne. Takže by maminka nemohla vylézt s kojencem ani nakoupit. Naštěstí příroda je moudrá a kojené děti mají v prvním roce neuvěřitelnou imunitu včetně protilátek na většinu nemocí právě z mateřského mléka od maminky. Pak už běžné dětské nemoci většinou v pohodě zvládnou, jako jsme je zvládli my, naše rodiče i prarodiče.,

    • No, máte pravdu, že asi nechodí, ale také nevím o tom, že by těmito nemocemi dospělí houfně nemocněli – i když, jak jsem psala výše, mám příklad svůj osobní a svého manžela. Tetanus není nemožné dostat, měl ho manželův děda, v bolestech a na pokraji smrti strávil v nemocnici dlouhé týdny. Nakonec přežil a všichni se na něj chodili koukat jako na úkaz – tedy ne, že ho dostal :-) , ale že ho přežil. Nevím, myslím, že v této situaci, kdy skutečně většna těch nemocí nehrozí, je snadné říkat, že očkování je na nic a chápu rodiny se smutnými příběhy, kdy došlo k nějakým hrozným následkům, ale nevím, zda bychom si to stejné říkali, kdyby naše děti skutečně a reálně měly ty nemoci prodělat – nemluvím tu o neštovicích a příušnicích (ty se opravdu dají přežít, i když také mohou mít velmi nepříjemné následky) ale co kupříkladu obrna? A připouštím, že důvodem mého přístupu je asi alibismus (bojím se vzdát se očkování, protože co když…) a taky protekcionismus -prostě chci své dítě co nejvíce před nemocemi ochránit a přiznávám, že přijímám výdobytky klasické medicíny. Věřím přírodě atd, ale bohužel nežiju v izolaci v lesích, obklopená dokonale čistým prostředím a byť se díky Vám teď opravdu snažím změnit stravu a mnoho dalších věcí, nemám v dnešním světě pocit, že na ty všechny neviditelné vlivy kolem stačím. Navíc zjednodušeně řečeno naši předci si např. nečistili zuby jen občas něco žvýkali a taky o ně brzo přišli – příroda! No a já mám své zuby ráda a tak je čistím. Ale petici nejspíš podepíšu, ten návrh (pokud to je tak, jak se zde prezentuje – přečtu si ho – je děsivý po té represivní stránce.)

    • Očkování funguje, můžete si vygooglit přece mraky statistik o dětské úmrtnosti na jednotlivé choroby dříve a nyní. Respektive, nemusí to být samozřejmě jenom díky očkování, zase je tu nepochybně nekonečně mnoho jiných faktorů. Nicméně platí, že v současné době, při současném genofondu české populace a současným znečištěním a ..a..a..také POVINNÝM očkováním došlo k výraznému poklesu úmrtnosti dětí na… (doplňte si takřka jakékoliv povinně očkované onemocnění). Tenhle model zkrátka funguje. Odpůrci očkování by mohli říkat, že to není kvůli očkování, ale to není prokázané. A obávám se, že to není ani v lidských silách to prokázat. Proč to měnit, když to funguje? VYLEPŠOVAT, to ANO. Ale proto rušit? Odpůrci očkování se tu ohání Elekovou a Dobou jedovou. Ale přečetli jste si také nějakou odbornou literaturu z druhé strany tábora? Nebo jen článek od Elekové, její knihu, její video a článek od jejího spolupracovníka… Snažme se být objektivní a přijímat informace z obou stran. A snažme se nejednat emotivně. Prohlášení typu: „Vždyť jste přece chytrá ženská, chcete přece zdravé dítě!“.. Tak ho nedávejte očkovat….“ To přece svědčí o tom, že tady rozhodují emece, nikoliv mozek a kritické myšlení…

     • Proč to měnit když to funguje? Proč už nevaříme venku na ohništi? To taky nepřestalo fungovat. Člověk přeci nikdy není spokojený s tím co má? Nebo ano?
      A neříkám měnit, jen nechat rozhodnutí na rodiči, který je za dítě zodpovědný!

    • „Kdyby očkování fungovalo, tak by nemoci byly vymýceny….“ Očkování funguje, jenže tu máme Východ, kde je proočkovanost žalostná… A rychlé letecké spoje… A je tu Afrika… Ale možná, že se povedlo u neštovic:
     Cituji Wiki:
     Jjen během 20. století neštovice zahubily 300–500 miliónů lidí a ještě v roce 1967 onemocnělo 15 miliónů lidí a 2 milióny jich zemřely. Díky předchozímu soustředěnému programu očkování byly pravé neštovice 8. 5. 1980 prohlášeny Světovou zdravotnickou organizací za zcela vymýcené.
     Ovšem je tu ještě možnost, že virus vyleze z roztáté sibiřské půdy, a je tu bioterorismus…
     Očkování funguje, jenže nikdy nebude mít lidstvo prostředky naočkovat všechny. Vždycky tu někde bude rezervoár, ze kterého se to bude šířit…

     • Ono je to celé ještě trochu složitější, na neštovicích se očkovat začalo, byl to takový pokus a skutečně zabral, i když to tenkrát rozhodně nebyly injekce plné hliníku a formaldehydu, jen se používal hnis z neštovic. U jiných očkování ale nejsou takové výsledky a třeba černý kašel můžete dostat i několikrát, očkovaná, neočkovaná. Navíc když se podaří vymýtit jednu nemoc, přijde jiná, často mnohem horší…

      • Ano, jsem pro ostrou debatu s farm. společnostmi o obsahu vakcín. Ale odmítám uznat, že očkování je k ničemu, nebo že přináší výrazně váce škody než užitku.
       A ano, vše je individuální, určitě existují lidé, kterým vakcína nezabrala, a dostali černý kašel, ale tak je to se vším. Mohli bychom třeba po povinném očkování povinně zkoumat míru získané imunity. U každého očkovaného. Tím by se pak prokázala jednak účinnost různých konkurenčních vakcín a jednak by se mohli „zkoumat“ lidi, co nemají žádnou imunitní odpověď. Pak by se třeba tyto lidi neočkovali, protože k čemu, že jo?

       • Kristi, nemusíte uznávat, že očkování je k ničemu, ani to po Vás nikdo nechce, je to osobní rozhodnutí a máte právo očkovat. Co tady všichni ostatní říkají je, že pro ně osobně ty nevýhody převažují nad výhodami a proto neočkují i při vědomí komplikací a sankčních důsledků s tím spojených. Kraakora a Eva mi jen dávají informace a argumenty, protože je chci slyšet a chci se vědomě rozhodnout. Účelem není přetáhnout mě nebo Vás na „správnou víru“ – já si o ty informace řekla…

        • Krystýna má jen strach, proto má potřebu hájit očkování, ačkoliv ho tu přímo jako takové nikdo nenapadá – já to chápu, taky ten strach mám, ale už podstatně menší, než před 3mi měsíci ;-)

 18. Ta novela je tak absurdně za hranicí zdravého rozumu, že mě to poprvé v životě fakt donutilo napsat poslancům.

  • To je prima, opravdu mi u tohoto tématu na úrovni zákonodárců schází věcná diskuse. Chápu většinové obavy spojené s uvolněním očkování a do určité míry je i sdílím, ale je třeba přece nejen poslouchat lékaře, virology, serology, ale i ty, kdo jejich přístup nesdílí, je třeba objektivně vyhodnotit hrozící rizika a najít řešení, ne rovnou všechny odporovače zatlouct do země nezaplatitelnou pokutou!

   • Mezi lékaři a dalšími odborníky nepanuje v názoru na povinné očkování žádná zásadní shoda. Největší tlak na povinné očkování pochází od farmaceutických lobby, protože jistota, že bude ročně naočkováno 110 tis. dětí 4x danou vakcinační látkou, je jistota výroby, příjmu, co víc si přát. Nicméně mezi lékaři mnoha oborů jsou celé skupiny odborníků, kteří nepokládají plošné očkování za jednoznačný přínos, v některých případech (pneumokok) je tomu dokonce zcela naopak, mnoho lékařů by výrazněji individualizovalo očkovací schémata i časový průběh očkování. I toto je v sousedních zemích mnohem běžnější a mnoha rodičům by postačovalo neočkovat děti např. před dosažením 6.měsíců života dítěte, což dle současné očkovací vyhlášky není legální možnost.

    Upozorním na jednu věc – hlavní hygienik několikrát prohlásil, že současná navrhovaná úprava nebude pro lidi více represivní a kromě postihu pokutou nebudou rodiče více tlačeni k provedení očkování coby preventivního opatření u svého zdravého dítěte. Přitom návrh obsahuje skutečně vsuvku o očkování PROTI VŮLI rodičů, což je v přímém rozporu s prohlášeními hlavního hygienika. Z mého pohledu je toto jasným důkazem toho, že zákonodárci se opět snaží prosadit cosi, co jde na ruku některé lobby a v rozporu s těmi odbornými názory, o kterých by měli široce diskutovat a kterým by měli naslouchat. Toto se v naší zemi ovšem zhusta neděje, víme to přece všichni. Když jde o peníze, jde to přežít. Ale opravdu se bude po lidech chtít, aby nosili děti a ty, které se po očkování ukážou být slabšími články, obětovali pro farmaceutickou lobby?

 19. Dokonce ten náš Ostravák-ministr zdravotnictví řekl, že okolní země nám závidí, že u nás existuje povinnost očkování. Nikdo nemá právo rozhodovat o NAŠICH dětech. Pořád přetrvává komunistický dojem, že děti jsou státu.

  • Závidí nám to leda zahraniční vedení farmaceutických společností a vedení zdravotních pojišťoven. Snad tomu sám ani nemůže věřit, když to říká.

   • Zdravím všechny na JJ a chci doplnit všem co nesledují TV,jak moc úsměvné bylo v hlavních TV zprávách – rozhovor s dět.lékařskou na téma očkování – na otázku velmi zvídavého a řekla bych až nepříjemného Reje – /uf nevím jak se to píše/odpověděla paní doktorka rychle a stručně,že očkovaní se nemají čeho bát a že nevidí problém v přijetí neočkovaného dítětě – nenechal jí domluvit a rozhovor urychleně ukončil- senzace se nekonala – to se jim totiž nehodilo.Takže i mnoho dět.lékařů a lékařů vůbec tuší a ví,ale neví co s tím – vystudovali to a co budou dělat – věřme ,že i toto se posune a vše se v dobré obrátí – jak říká Evička,chce to tvrdě dopadnout na zadek a pak zase vzhůru k nebesům…..
    1.května to bude rok – vaříme jinak po našem a světe div se ,nechodí jen ženy,oni nás chválí už i muži,začínali jsme skromně na pár oběděch a to si pište,že jich řádně přibylo a s každým oběděm přibude další a další otevřený človíček,tak holky zlatý,nebudeme věšet hlavy,čím víc je kritizujeme,tím víc naší energie jím posíláme a to teda ne.Podepišme petici a vyražme do přírody na divokou zeleninu,načerpat sílu a ono se to pohne – už se to totiž hýbe až až :-)))))))
    zdraví všechny biotetka Drahuška z H.Týna

 20. Zobrazit všech 145 komentářů

Komentujte
Vaše jméno

Jméno uložíme a zobrazíme, váš e-mail nezveřejníme. Zásady ochrany údajů.

SDÍLEJTE PŘÍSPĚVKY - získejte členství v Klubu JJ nebo jeho prodloužení. Jak to funguje?
Autorem článku je Eva Cikrytová
Se změnou jídelníčku jsem se zbavila mnoha zdravotních potíží, se kterými si medicína nevěděla rady 30 let. Jídlo, vaření, psaní a šíření zdravého životního stylu se stalo mojí vášní. Je mi čím dál lépe a konečně mám své zdraví ve svých rukách. Celý příběh
Předchozí článekRůžičková kapusta a ředkvičky v kuzu
Další článekBez léků jsem se vyléčila z těžké anémie