Domů > Magazín > Žijeme jinak > Očkování

Očkování – petice proti represivnímu přístupu

Někdo očkovat své děti chce, někdo ne. Někdo chce očkovat dítě později s větší tělesnou hmotností a jiný chce lepší vakcínu nebo individuální očkovací plán. Všichni by měli mít možnost si vybrat, jakou formou se o zdraví svých dětí postarají. V naší zemi se ještě stále na očkování hodně tlačí. Byznys nohdy převládá nad rozumem a zdravím dětí. Očkují se i děti, pro které je očkování velmi riskantní. Mnoho rodičů po poškození očkováním už své děti nechtějí očkovat vůbec. Ale teď, pokud projde novela zákona, jim hrozí vysoká pokuta. Je potřeba jednat, protože už šla do druhého čtení. Ať očkovat chcete nebo nechcete, nezavřete si možnost si to časem rozmyslet. Vznikla petice, kterou můžeme ukázat vůli občanů a ovlinit uvažování poslanců právě v souvislosti s očkováním.

Očkování je velké téma

O očkování, jeho výhodách, nevýhodách a rizicích jste se mohli mnoho dozvědět jak v rozhovorech s MUDr. Elekovou (první, druhý), tak s Martinou Suchánkovou v Klubu Jíme Jinak (první, druhý). Nebezpečí očkování dokumentují i vaše zkušenosti na kurzech, komentářích a v psaných příbězích. Očkování je velké téma a novopečení rodiče jsou většinou zcela bez informací. Když začnou hledat, narazí na mnoho velmi protichůdných informací, v hlavě mají chaos a neví, jak se rozhodnout. Ale ono možná nebude co rozhodovat.

Budete očkovat nebo…!

Je v podstatě jedno, jaký je váš postoj k očkování. Pokud bude schválena novela zákona, nebudete si moci vybírat. A pokud se nepodvolíte očkovacímu kalendáři, riskuteje likvidační pokutu. Problém by se tak v blízké budoucnosti mohl týkat jak rodin, které třeba ze zdravotních důvodů dítě očkovat nechtějí, tak školek, škol, organizátorům táborů a praktických lékařů.Více si můžete přečíst v níže přiložené tiskové zprávě Rozalia, které se očkování, jeho zdravotním dopadům  a příslušné legislativě věnuje už řadu let.

Co můžeme dělat

Na Rýžovém plese jsme se bavily s Táňou Fischerovou o tom, zda takto nehorázný zákon může být schválen. Byly jsme v klidu: “Tohle přeci ve svobodné zemi nemůže projít. I ten, kdo děti chce očkovat, tohle přece nemůže přijmout,” bavily jsme se s ní. “Ale kdepak, jde to do druhého čtení, oni to schválí. A jak to jednou schválí, už to vrátit zpátky jentak nepůjde.” Chvíli jsme si vysvětlovaly, jak funguje schvalování novel a zákonů a na nás padla deprese. “Co máme dělat?” ptaly jsme se. “Udělejte demonstraci, jděte do ulic, jděte za poslanci, pište jim, volejte jim, sepište petici. Cokoli.” A tak jsme se spojily s Rozaliem a vyzýváme vás k činu. Pište, volejte, podepisujte, pokud vám není jedno, co, kdo a kdy bude píchat do vašich dětí.

Abychom si rozumněli – nemyslíme si, že je potřeba zcela zrušit očkování, na to naše společnost ještě není připravena. Žiejme ve strachu a máme pocit, že očkování je pojistkou proti kdečemu. Nemáme dost informací a dost odvahy. Nicméně myslíme si, že je nutné zachovat svobodu v rozhodování rodičů v péči o jejich děti. Kdo očkovat nechce, aby nemusel, kdo chce očkovat jindy a jinak, aby mohl.

Poslanci netuší

Od Martiny Suchánkové víme, že rodiče, které mají děti po očkování poškozené, osobně obcházejí poslance a ti se nestačí divit, co všechno očkování může způsobit. A taky, že vůle neočkovat svoje děti není jen otázkou několika málo vyšinutých aletrantivních rodičů.

Snad je ještě čas pohnout myšlením našich zákonodárců. Kdo nechce být manipulován, může podepsat petici proti represivnímu přístupu k očkování zde. Aktuální dění kolem novely můžete sledovat přímo pod peticí v článcích Martiny Suchánkové z Rozalia.

Tisková zpráva Rozalio

Praha 23. února 2015

Tisíce občanů vyjadřují nespokojenost

Objemná a kontroverzní novela zákona na ochranu veřejného zdraví prošla zdravotním výborem téměř beze změn, resp. nikdo ze členů výboru žádné úpravy nenavrhl. Nutnost změny však dokládá téměř 9 tisíc podpisů, které se jen za 10 dnů shromáždily pod peticí proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování. Petice mimo jiné požaduje, aby stát převzal zodpovědnost za nežádoucí účinky očkování nebo zrušil likvidační pokuty navrhované k nepřímému vynucování povinného očkování.

„Nezbylo než spustit petici, abychom vyjádřili naléhavost situace a rozsah dotčených občanů,“ uvedla Martina Suchánková ze spolku ROZALIO „Ministerstvo zdravotnictví spolu se zdravotním výborem přislíbily širokou diskuzi, ale nedošlo k ní ani náznakem. Místo toho je už novela posunuta k projednání do Poslanecké sněmovny. Zdravotnímu výboru jsme dodali pozměňovací návrh, který vůbec nevzal v potaz. Domníváme se, že někomu jde o to, aby se novela zákona rychle a potichu schválila,“ dodává Suchánková.

Celosvětově stoupá počet neurologických a imunologických poruch u dětí. Vědecké studie hovoří o koktejlovém efektu mnoha vlivů, včetně očkování. Statistické údaje dokládají stoupající nemocnost se vzrůstajícím počtem očkování v dětském věku. V USA, kde se během prvních let života očkuje proti 14 nemocem 49 vakcínami, je procento neurologických a imunologických poruch nejvyšší (alergie, ekzémy, astma, autoimunitní onemocnění, autismus, poruchu učení, pozornosti,epilepsie aj).  V západní Evropě, zejména ve skandinávských zemích, se očkokuje méně, později a převážně dobrovolně, je také výskyt imunologických a neurologických postižení je zde nejnižší. Povinný český očkovací kalendář se naopak postupně rozrůstá a s očkováním se začíná dříve.

Argumentace ministerstva, že novelizací se vlastně nic nemění a ještě dochází ke zmírnění pokut, není na místě. Nově konkretizované likvidační pokuty jasně ohrožují a zastrašují konkrétní subjekty. Navíc zákon nově zamezí možnosti zajistit péči o dítě mladší tří let, a to nejen v jeslích, ale i v mateřských klubech a v hlídacích koutcích. To nemá obdoby v žádném z našich sousedních států.

„Fakt, že zákon již mnohá omezení a represivní opatření obsahoval i před novelizací, neznamená, že není potřeba se jím zabývat. Úprava je nutná, chceme-li se řadit mezi vyspělé evropské státy, nejen geograficky.“ dodává Martina Suchánková „Nespokojenost občanů nelze donekonečna přehlížet.“

Petice je k podpisu zde, kde jsou bližší informace o návrhu zákona.

Kontakt:                       

Martina Suchánková

předsedkyně spolku ROZALIO

rozalio@rozalio.cz

605 214 798

Komu a za co budou hrozit pokuty?

  • Mateřským školám a nově i provozovatelům tzv. dětských skupin a osobám provozujícím péči o děti do 3 let věku (fyzickým osobám na základě živnosti, právnickým osobám i bez podnikatelského oprávnění – tedy i neziskovým mateřským centrům nebo hlídacím klubům) bude hrozit pokuta až 500.000 Kč za přijetí dítěte, které není kompletně naočkované – § 50, § 92k odst. 4 a odst. 6 písm. d);
  • Školám, organizátorům škol v přírodě, dětských táborů a dalších zotavovacích akcí bude hrozit pokuta až 100.000 Kč za vyslání nebo přijetí dítěte, které není kompletně naočkované, a za nesplnění povinnosti pořídit výpisy z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a následně je uchovat po dobu 6 měsíců od skončení akce – § 9 odst. 1 písm. a), § 92d odst. 3 písm. b) a odst. 7 písm. b);
  • Praktickým dětským lékařům za nesplnění povinnosti provést povinné očkování bude hrozit pokuta až 1.000.000 Kč a za nesdělení informací hygienické stanici o jménu a bydlišti pacienta a datu a druhu jeho očkování či trvalé kontraindikaci až 100.000 Kč – § 45 odst. 2, § 51 odst. 1 písm. b), § 92k odst. 2 písm. c) a f) a odst. 6 písm. a), b).

 

ROZALIO je spolek rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví našich dětí a pocit zodpovědnosti za ně. Problematika očkování s těmito otázkami bezprostředně souvisí. Vzhledem ke stávající právní úpravě očkování i převažujícímu postoji zúčastněných institucí podle nás zatím chybí věcná diskuse na toto téma a možnost diferencovaného, informovaného a individuálního rozhodování rodičů o očkování svých dětí. Usilujeme o zprostředkování všestranných informací o problematice očkování, abychom mohli podpořit rodiče v jejich zodpovědném rozhodování v otázkách zdraví jejich dětí. Vytváříme prostor pro věcnou diskusi o problematice očkování. Snažíme se ovlivnit právní úpravu očkování v ČR tak, aby konečné slovo v rozhodování o očkování dětí měli rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte, tak jak to odpovídá mezinárodním úmluvám, kterými je ČR vázána. Uznáváme přitom význam očkování a jeho reálný přínos v boji s infekčními chorobami. Více informací naleznete na www.rozalio.cz.

 

 

 

PS: Co shodit 5 kg za 14 dnů? 😍

Sezóna plavek začne brzy. Máme chutný jídelníček, skvělé recepty, videa, jemné cvičení - a samozřejmě živou podporu a motivaci. Už za 2 týdny uvidíte výsledky. Mrkněte na výzvu Hubneme do plavek a naskočte!

Se změnou jídelníčku jsem se zbavila mnoha zdravotních potíží, se kterými si medicína nevěděla rady 30 let. Jídlo, vaření, psaní a šíření zdravého životního stylu se stalo mojí vášní. Je mi čím dál lépe a konečně mám své zdraví ve svých rukách. Celý příběh

Buďte první, kdo poděkuje za tento článek.

Komentáře

Jo, tyhle kecy proti očkování můžou mít rodiče jen proto, že ostatní děti jsou očkované a těm jejim tak téměř nic nehrozí. Ale že jejich děti ohrožují ostatní, je nezajímá.

Poslechla jsem si příběh na http://www.pravydomaci.cz/#!tv/c1421 a jsem z toho úplně rozhozená.

Ukázat další komentáře