Chov hospodářských zvířat a produkce masa způsobuje mnohonásobně vyšší emise uhlíku než zemědělství – pěstování zeleniny, ovoce a obilovin. Už nyní je chov hospodářských zvířat zodpovědný za cca 15 % všech emisí, které způsobuje člověk. A navíc také velkým dílem přispívá k narušování a ztrátě biodiverzity. Lesy se mění na pole, kde se pěstuje krmivo pro zvířata. Z řek a jezer se odvádí voda na zavlažování plodin na krmení dobytka, což už nyní má velmi drastický dopad na vodní zdroje. Živočišná produkce je časově i energeticky náročnější v porovnání s rostlinnou. 

K produkci 1 kg čistého masa je třeba 6,5 kg zrní, 36 kg objemového krmiva a 155 litrů vody. (2)