Domů > Magazín > Blog

Herbicid Roundup pravděpodobně způsobuje rakovinu

Randap má doma snad každý český zahrádkář. Účinně likviduje cokoli, co nechcete, aby někde rostlo. Tenhle herbicid se používá už dlouho v zemědělství i v rodinných zahrádkách. Není se čemu divit, že nerozložitelný glyfosfát máme už i v těle a najde se v moči 60% z nás. Prý způsobuje rakovinu. A Evropská unie zvažuje, zda udělit licenci na další roky.

Podle článku uveřejněného agenturou Reuters v březnu 2015 Světová zdravotnická organizace (SZO) varuje před tím, že světově nejrozšířenější herbicid Roundup od společnosti Monsanto pravděpodobně způsobuje rakovinu. Podkladem pro vyjádření SZO byly studie, které byly publikovány od roku 2001 ve Spojených státech, Kanadě a Švédsku.

Seznamte se, prosím

roundupGlyfosát je účinná látka pro herbicid Roundup. Vědeckými průzkumy bylo zjištěno, že glyfosát je škodlivá látka, která zůstává v přírodě a  může způsobovat rakovinotvorné bujení. Podle Monsanto je glyfosát rozložitelný v přírodě. Avšak studie Sanchíse a kol. změřila výskyt nerozložitelných zbytků tohoto chemického přípravku ve spodních vodách, a to v řádu nanogramů na litr vody. Stopová množství této látky se tedy dostávají i do pitné vody a celého přírodního cyklu. Vědci našli stopy glyfosátu v lidské krvi, moči a dokonce i v mateřském mléce. Takže Monsante sprejuje ve velkém karcinogenním herbicidem, který se v přírodě nerozkládá a částečně zůstavá ve vodě a dostává se do koloběhu. Jak víme, karcinogeny jsou látky, které mohou vést k rakovině za určitých úrovní vystavení.

„Roundup ready“ plodiny

Tak jako jsou očkováni lidé, aby byli imunní vůči různým nemocem, byly “naočkovány” i určité plodiny, které si vytvořily imunitu na glyfosát. Začátkem 90. let 20. stoleti objevila firma Monsanto v půdě továrny na výrobu glyfosátu kmen bakterií Agrobacterium tumefaciens, které se díky dlouhodobému vystavení účinkům tomuto herbicidu staly vůči němu odolné. Z bakterie pak firma izolovala gen, který byl postupně vložen do některých zemědělských plodin. Dnes je proto dostupná široká škála glyfosátrezistentních plodin: sója, řepka olejná, kukuřice, bavlník, vojtěška a cukrová řepa. Tyto geneticky modifikované plodiny s rezistencí ke glyfosátu označujeme jako „Roundup Ready“ plodiny a dnes bohužel tvoří většinu (80 %) celkové výměry oseté GM plodinami. Masivní používání glyfosátu a GM plodin vůči němu odolných zřejmě vede k rozšiřování rezistentních plevelných rostlin, na které glyfosát neúčinkuje. Doposud (2009) bylo ve světě nalezeno již 15 druhů plevelných rostlin rezistentních vůči glyfosátu.

Pesticidy v chlebu, ovoci i zelenině

Jak se psalo v The Guardian v dubnu tohoto roku, dvě třetiny Evropanů podporuje zákaz glyfosátu. V průzkumu mezi více než sedmi tisíci lidmi v pěti největších státech EU se vyslovilo pro zákaz používání nejrozšířenější zemědělské chemikálie. Zákaz podpořily tři čtvrtiny Italů, 70 % Němců, 60 % Francouzů a 56 % Britů. Předchozí testy našly stopy reziduí v moči lidí z 18 různých evropských zemí a stopy glyfosátu se také vyskytovaly ve více než 60 % prodaného chleba ve Velké Británii. V moči 60% testovaných dobrovolníků v České republice byl test na glyfosáty pozitivní. Necelých 9,5 milionů tun glyfosátu bylo doposud použito na plodiny od roku 1974, tj. tolik, aby půl kila Roundup bylo postříkáno na každý obdělaný akr půdy na naší planetě.

Ekologičtí aktivisté v roce 2014 provedli analýzu vládních údajů a zjistili, že dva ze tří bochníků chleba prodaných ve Velké Británii obsahovaly rezidua pesticidů. Testy také ukázaly, že 25 % bochníků obsahovaly zbytky více než jednoho pesticidu. Chemické látky byly nalezeny v chlebu významně častěji než u jiných potravin, kde v průměru 40 % produktů obsahovaly rezidua. Studie porovnávající rozdíly mezi ekologickými a konvenčními potravinami došly k závěru, že pesticidy byly nalezeny čtyřikrát častěji na konvenčním ovoci, zelenině a obilovinách. Takže pokud možno, pro své potřeby raději volte bio lokální produkty.

Glyfosáty v našich tělech

Ve výsledcích obsahu škodlivých látek v potravinách si Česká republika bohužel nestojí příliš dobře. Friends of the Earth Europe zadala laboratorní testy na vzorcích moči u dobrovolníků z 18 zemí po celé Evropě. Testy byly provedeny v období mezi březnem a květnem 2013 a našly se stopy v každé zemi. Vzorky byly analyzovány v lékařské laboratoři v Brémách v Německu. Všichni dobrovolníci, kteří vzorky poskytli, žili ve městech, měli vegetariánskou i nevegetariánskou stravu a žádný z nich nemanipuloval ani nepoužíval glyfosát výrobky před testy. Žádné dva vzorky nebyly testovány z jedné domácnosti. Bylo zjištěno, že 80 ze 182 testovaných vzorků,  tedy v průměru 44 %, obsahovalo glyfosát. Podíl pozitivních vzorků se mezi jednotlivými zeměmi lišil, přičemž Malta (90 %), Německo (70 %), Velká Británie (70 %), Polsko (70 %), Holandsko (63 %) a Česká republika (60%) měly nejvíce pozitivních testů. Nižší úrovně byly zjištěny v Makedonii (10 %), Bulharsku (10 %), Švýcarsku (17 %) a Rakousku (20 %).

Co bude dál

Evropská komise nyní rozhoduje, zda znovu udělí licenci pro glyfosát, aby byl používán v hnojivech na dobu dalších 15 let. Současná licence vyprší v červnu tohoto roku. Samozřejmě je otázkou, jak se EU k danému problému postaví. Avšak podle mého názoru záleží předně na každém z nás, jak se zachováme a zda budeme na své zahrádce / poli používat herbicidy. Také by bylo vhodné více podporovat své lokální farmáře, kteří poctivě pěstují bio produkci a nepoužívají žádná zdraví škodlivá hnojiva.

 

 

Zdroje:

www.reuters.com

www.iarc.fr

www.alternet.org

www.theguardian.com

www.foeeurope.org

www.theguardian.com

naturalsociety.com

www.foeeurope.org
cs.wikipedia.org

 

PS: Co shodit 5 kg za 14 dnů? 😍

Sezóna plavek začne brzy. Máme chutný jídelníček, skvělé recepty, videa, jemné cvičení - a samozřejmě živou podporu a motivaci. Už za 2 týdny uvidíte výsledky. Mrkněte na výzvu Hubneme do plavek a naskočte!

Jana se změnou stravy zbavila zdravotních potíží. Zdravé jídlo ji natolik nadchlo, že se rozhodla začít stravu studovat. Absolvovala kurzy v Čechách i v zahraničí a nadšeně vymýšlí nové recepty, o které se s vámi dělí na našich stránkách.

1 člověk už poděkoval za článek. Oceňte práci autora také.

Komentáře

Evropská unie právě odmítla udělit Monsanto obnovení 15 leté licence na jejich klíčový produkt – glyfosátový herbicid. Evropská exekutiva, poté, co nedokázala získat podporu ve dvou setkáních na začátku roku pro návrh na obnovení licence, nabídla prodloužení na omezenou dobu 12-18 měsíců, aby byl čas pro další vědecké studie. Zatím se tedy bude zkoumat a vzhledem k tomu, že herbicid tvoří třetinu příjmů společnosti, bude to asi nelehký souboj.

Ano, třeba dle tohoto článku HOrnbach – http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/hornbach-prestal-prodavat-roundup-a-pripravky-ktere-skodi-vcelam
Stejně jako u palmového oleje je potřeba, aby to bylo velké téma v médiích, bohužel, teprve pak má informace tu vážnost a sílu. Mějte prima den :-)

Ukázat další komentáře